• Přehlídka církevních škol Odry
     • Přehlídka církevních škol Odry

     • Fotogalerie

      dne 21. 3. se konala Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti. Naši školu reprezentovaly tři žákyně: Veronika Stránská (VI. tř.) recitovala poezii, Magdaléna Bőhmová a Kateřina Besedová (obě VIII. tř.) zpívaly. Katčin pěvecký výkon zaujal porotu natolik, že ji ocenila Čestným uznáním. Katka také vystupovala se svou písní na slavnostním galavečeru, kterým přehlídka končila.


      Děkujeme všem účinkujícím za krásnou reprezentaci naší školy.

      Mgr. Lucie Tvarůžková

    • Máme rádi zvířátka
     • Máme rádi zvířátka

     • Fotogalerie

      Skoro každé dítě chce mít doma nějakého mazlíčka. Ať už malého nebo velkého, chlupatého nebo opeřeného, v domě nebo na dvorku. Jedno prosluněné odpoledne jsme se šli se školní družinou podívat na několik takových zvířátek. Přinesli jsme jim dobrůtky – mrkev, jablíčka, chleba a myslím, že jim opravdu chutnaly. Nezbylo vůbec nic. Byli jsme překvapeni velkým množstvím králíků, oveček, slepiček, andulek, morčat, koz a mohli jsme si dokonce pohladit páva. A protože už tu máme jaro, začínají se rodit i mláďátka. „Pochovali“ jsme si statečná jehňátka. Vydržet tolik náručí, to není jen tak. Ale když tohle se hned tak nenaskytne, bez pomazlení to prostě nešlo.

      Prožili jsme krásné společné odpoledne, na které budeme dlouho vzpomínat.

      Davidová Marie, vychovatelka ŠD

    • Mějte radost ze hry
     • Mějte radost ze hry

     • Fotogalerie

      Těmito slovy začalo už šesté kolo Školní ligy miniházené v tomto školním roce. Tentokrát se ve vzájemných utkáních potkalo šest škol z Kopřivnice a okolí.  Pro některé sportovce to byl první turnaj, někdo dal svůj první gól, a hlavně všichni hráli s velkým nasazením pro svůj tým. Tato liga se nehraje na stupně vítězů, i tak do toho holky a kluci dávají vše. Velkou radost mají z každé vstřelené branky a hra je prostě baví.      

      Naši školu reprezentovali ze 4. třídy - Magdaléna Sochová, Alice Skalická, Mikuláš Oujeský, Vít Jurák, Pavel Jiřík, Matouš Marek, Matěj Jiřík a z 5. třídy - Šimon Pavlica, Tadeáš Both, Filip Jalůvka.

      Všem sportovcům děkuji za reprezentaci školy!

      Davidová Marie                                                         

    • Deváťáci učí mladší spolužáky
     • Deváťáci učí mladší spolužáky

     • Fotogalerie

      Den učitelů je na naší škole příležitostí pro žáky deváté třídy, aby si vyzkoušeli roli učitelů. Deváťáci k úkolu přistoupili velmi zodpovědně. Rozdělili se do dvojic, domluvili se, ve kterých třídách budou učit a připravili si výuku. V úterý 28. 3. učili tři vyučovací hodiny. Potom v si rámci občanské výchovy sdělili své zkušenosti a zážitky. Zamysleli se nad radostmi i strastmi učitelského povolání. 

      Mgr. Karolína Marková

    • Březen v družinách a klubu
     • Březen v družinách a klubu

     • Fotogalerie

      Jaro už nám ťuká na dveře a tak se na něj řádně chystáme i my. Vyrábíme, zdobíme, stavíme, pečeme. Užíváme si venku sluníčko, sadíme rostlinky a vyrábíme na velikonoční charitativní jarmark. Užíváme si prostě každý den spolu.

      Krásné jaro přejí vychovatelky.

    • Zkrácené vyučování ve středu 5. dubna
     • Zkrácené vyučování ve středu 5. dubna

     • Vážení rodiče,

      z důvodu zápisu do 1. třídy bude ve středu 5. dubna zkrácené vyučování, a to následovně:

      1. - 5. ročník 3 vyučovací hodiny (do 10:50 h)

      6. - 9. ročník 4 vyučovací hodiny (do 11:45 h), poté jdou žáci na oběd.

      Bude také omezen provoz školní družiny - jen pro nutné případy. Prosíme rodiče, pokud je to možné, abyste si své děti tento den vyzvedli ihned po skončení vyučování.

      Tento den odpadá školní klub (i pro žáky 4. a 5. ročníku) a všechny středeční kroužky a doučování.

      Vážení rodiče, děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. 

      Miluše Goldová, ZŘŠ

    • Finále KOPRSTAR
     • Finále KOPRSTAR

     • Naše dvě finalistky, Amálie Ohnůtková a Kateřina Besedová, si zaslouží velkou pochvalu a podporu při hlasování o vítězi.

      Pokud byste chtěli podpořit tyto dívky, hlasujte prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo 774 599 474 ve tvaru: 1 Amálie Ohnůtková, 9 Kateřina Besedová.

      Hlasování bude ukončeno 31. 3. ve 12.00 h.

      Děkujeme za váš hlas😊

      Na níže uvedeném odkazu si můžete Amálii a Kateřinu poslechnout.

      Amálie Ohnůtková zde

      Kateřina Besedová zde

    • Velikonoční jarmark
     • Velikonoční jarmark

     • Plakát

      Školní družina naší školy srdečně zve všechny žáky, učitele, maminky, tatínky, babičky, dědečky na velikonoční jarmark.

      Uskuteční se ve čtvrtek 30. 3. 2023 ve vestibulu školy od 13.00 – 15.00 hod. a v pátek 31. 3. 2023 pro žáky a zaměstnance školy na chodbě v 1. patře od 7.30 – 8.00 hod.

      Přijďte si zakoupit velikonoční dekorace. Výtěžek z prodeje bude věnován na dobročinný účel. Těšíme se na Vás.                            

      Vychovatelky ŠD

    • UČÍME SE VENKU – III. TŘÍDA
     • UČÍME SE VENKU – III. TŘÍDA

     • Fotogalerie

      Ve čtvrtek 23. 3. jsme se společně vydali oslavit Světový den vody (22. 3.).

      Navštívili jsme Jasníkovou studánku, rybník u Šostýna a viděli jsme jeden z pramenů Kopřivničky.

      Děti obdivolaly krásy probouzející se jarní přírody, plnily nachystané úkoly a hrály hry.

      Děkuji za tento den, který byl na jedničku 😊

      Mgr. Lenka Kostelníková

    • Štěstí začíná uvnitř
     • Štěstí začíná uvnitř

     • Fotogalerie

      Orientační dny pro VIII. třídu
      Adorace, Bůh, Cesta, Džordžinka, Eucharistie, Fajně, Gulášovka, Hry, Chrápání, Inspirace, Jaro, Koncentrák, Legrace, Malba, Na tom pražském mostě, Oheň, Povídání, Radost, Studna, Trám, Uklízení, Vidče, Zápasíme! 

    • Velikonoční dopis pro naši adoptovanou dívku Ruth z Ugandy
     • Velikonoční dopis pro naši adoptovanou dívku Ruth z Ugandy

     • Dopis

      Milé Ruth a její celé rodině z Ugandy přejeme požehnané Velikonoce. Také děkujeme za poslední dopis, ve kterém nám psala, že se snaží mít co nejlepší vysvědčení a  trápí jí problémy se zuby. Rodina jí však plně podporuje. Moc nás všechny pozdravuje a děkuje za dlouhodobou podporu.

      Mgr. Kamila Neuwerthová

    • Deváťáci učí prvňáčky základy první pomoci
     • Deváťáci učí prvňáčky základy první pomoci

     • Fotogalerie

      Žákyně IX. třídy Anna Boháčová připravila v rámci své závěrečné práce svým malým spolužákům hru, díky které se učili základy první pomoci. Všichni deváťáci Aničku podpořili, vzali si na starost jednotlivá stanoviště s úkoly nebo doprovázeli prvňáčky. Děti se učily poskytnout základní první pomoc u různých zranění a také zavolat sanitku. Po splnění úkolů byli prvňáčci odměněni medailí a deváťáci sladkým perníčkem.

      Mgr. Karolína Marková

    • Projektový den na 2. stupni
     • Projektový den na 2. stupni

     • Fotogalerie

      Poslední únorový den se na 2. stupni konal projektový den. Každá třída zpracovávala své téma.

      VI. třída

      Dějepis
      Projektový den jsme začali oblečením do kostýmu ze starověku. Zbytek dne jsme doplňovali pracovní listy. Všichni jsme si projektový den užili.
                                                                                                                                                          žáci VI. tř.

      VII. A, VII. B

      Anglický jazyk
      V rámci projektového dne žáci 7. A a 7. B sehráli anglické divadlo pro mladší žáky, měli za úkol také něco nového mladší žáky naučit a vytvořit lapbooky.
                                                                                                                                           Mgr. Kamila Neuwerthová

      VIII. tř.

      Zeměpis – Evropa
      Každá skupinka měla jeden evropský region. Zjišťovali jsme si o tom státu informace. Tvořili jsme texty na nástěnku. Ke konci jsme to prezentovali. Potom jsme si dávali zpětnou vazbu.

      Informatika – roboti
      Pracovali jsme podle zadání s roboty. Vždy když jsme udělali jedno zadání, tak jsme se ohodnotili, jak se nám vedlo. Ke konci jsme dělali zpětnou vazbu.
                                                                                                                                                          žáci VIII. tř.

      IX. tř.

      Český jazyk a matematika
      Deváťáci v tento den psali přijímací testy nanečisto. Začalo se češtinou, následovala matematika. Poté absolvovali hodinu s paní psycholožkou, kde se dozvěděli, jak se učit a jak relaxovat. Nakonec vyhodnocené testy rozebírali s vyučujícími Čj a M.
                                                                                                                                           Mgr. Lucie Tvarůžková

    • Zápis do 1. třídy
     • Zápis do 1. třídy

     • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 v ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice

      Je povinností rodičů zapsat dítě, které k 31. 8. 2023 dosáhne věku 6 let a rovněž dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky o jeden rok.

      Zápis proběhne ve středu 5. dubna 2023 od 13 - 18 hodin.

      K zápisu vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

      Z důvodu hladkého průběhu zápisu prosíme, abyste vyplnili od 27. března - 4. dubna elektronickou přihlášku, kterou najdete na našem webu v záložce Zápis do 1. třídy. Tuto přihlášku ve škole vytiskneme a připravíme rodičům k podpisu v den zápisu.

      Zároveň doporučujeme zarezervovat si na tel. čísle 731 175 657 čas zápisu.

      Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

      Přijímání dětí probíhá podle předem stanovených kritérií:

      1. Věk dítěte - dosažení věku povinné školní docházky

      2. Sdílení křesťanských hodnot     

      3. Starší sourozenec bude v příštím školním roce žákem školy 

      Ve školním roce 2023/2024 otevřeme jednu první třídu, která se naplňuje do počtu 24 žáků.

      Základní škola svaté Zdislavy není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu, ani pořadí elektronických přihlášek, nemá vliv na přijetí dítěte do školy.

      O přijetí ke vzdělávání do ZŠ svaté Zdislavy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě výsledku zápisu. 

      V souladu se správním řádem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě shodnosti pořadí proběhne volba losem, kterou provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, člen školské rady a zástupce rodičů z Klubu rodičů a přátel školy. Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na úřední desce školy a na webu školy. V seznamu bude dítě vedeno pod registračním číslem, které mu bylo přiděleno při podání elektronické žádosti. Zákonný zástupce má dle správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlížet do spisu. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

      Žáci, kteří nebudou přijati ke vzdělávání v ZŠ svaté Zdislavy, se mohou zapsat ve spádové škole.

      V Kopřivnici 9. 3. 2023                                             Ing. Pavel Janek, ředitel školy

    • Svačinková sezóna
     • Svačinková sezóna

     • Fotogalerie

      Ve čtvrtek nás na chodbě 2. stupně čekaly voňavé svačinky - jako od maminek :) VII.B pro nás přichystala záviny, bábovky, muffiny, jahůdky v čokoládě, omelety,.... 

      Svačinkovou sezónu jsme si opět užili. Děkujeme za dobrůtky! 

      Rada žáků

    • Únor v družinách a klubu
     • Únor v družinách a klubu

     • Fotogalerie

      Nejkratší měsíc roku byl ve znamení šašků a klaunů. Tvořili jsme, vyráběli, skotačili, pekli a ochutnávali, zkusili si jízdu na speciální jednokolce. Užívali jsme si pohodu v přítomnosti svých kamarádů a bylo nám dobře. Čas jsme si našli i na potěchu a společné chvíle se seniory v Kopřivnici. Vše hezké přejí vychovatelky.

    • Přátelský florbalový turnaj – mladší chlapci
     • Přátelský florbalový turnaj – mladší chlapci

     • Fotogalerie

      Ve čtvrtek 23. 2. 2023 se někteří chlapci z 5. - 7. roč. zúčastnili turnaje ve florbalu. Své sportovní síly poměřili se stejně starými žáky z ostatních kopřivnických škol. Turnaj byl velmi živý, plný obratů a emocí. Nejlépe si vedli žáci ze ZŠ Alšova, my jsme obsadili 3. místo. V brance zabojoval nově šesťák - Tomáš Fröml, z ostatních hráčů stojí za zmínku a pochvalu výkony Jakuba Venclíka, Jana Kostelníka, Kryštofa Imricha a Nikolase Šmida. Děkujeme všem za skvělou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů do dalších turnajů a soutěží.

      Mgr. Renata Kopecká

    • Exkurze do firmy Bikefun
     • Exkurze do firmy Bikefun

     • Fotogalerie

      Nedávno jsme se s panem učitelem Jiříkem vydali podívat do firmy Bikefun.

      Viděli jsme tam velmi zajímavá zaměstnání a různé stroje.

      Velice zajímavé povolání byl např. lakýrník, se kterým jsme se mohli dozvědět jak se správně lakují kola.

      Někteří z nás dokonce zvažovali, že by tam v dospělosti třeba pracovali. :-)

      Exkurze byla hodně zajímavá a také poučná, bylo super že jsme se dozvěděli něco nového.

      Jsme rádi že jsme měli možnost se podívat do této firmy.

      Žáci VI. třídy

    • Slavnost Slabikáře
     • Slavnost Slabikáře

     • Fotogalerie

      Narodil se Slabikář. Cože? Opravdu. V první třídě jsme čekali, zda se narodí Neobyčejný Slabikář. Ve středu 8. února museli prvňáci prokázat, že už poznají písmenka a umí číst slova. A pak přišlo napětí. Narodí se nebo ne? Z "porodnice" přijela paní doktorka a přivezla slabikářové miminko. Po rozbalení peřinky jsem zjistili, že jsou to slabikářová dvojčata - vlastně dva díly. Každý prvňáček dostal své slabikářové miminko s dudlíkem, popřáli jsme mu ať se mi z něj dobře čte a pak už se jen slavilo. Přípitek i muffinový dortík. Na závěr nám maminky předvedly pohádku o kouzelném stolečku. Přejeme ti hezké narozeniny, Slabikáři. 

      Mgr. Vladimíra Kupčíková

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje