• Provoz školního klubu

   •  

    ŠKOLNÍ KLUB

    Školní klub zajišťuje aktivity žákl 2. stupně mimo vyučování, případně žáků 1. stupně.

     

    Pravidla školního klubu:

    • Návštěva školního klubu je dobrovolná.
    • Žák je povinen nahlásit paní vychovatelce nebo učiteli dobu příchodu a odchodu.
    • Žák může být ze školního klubu dočasně nebo úplně vyloučen v případě nedodržení pokynu pedagogického pracovníka nebo porušení vnitřního řádu školního klubu.
    • Žák bezprostředně po ukončení činnosti ve školním klubu opouští budovu školy.

     

    Provoz klubu:    12:45 – 15 hod

     

    Nabídka činností:

    V klubu žáci realizují své osobní volnočasové zájmy a potřeby. Budeme si společně hrát, relaxovat, sportovat v tělocvičně i venku, vyrábět, malovat, zpívat, spolupracovat a poznávat. Děti budou navštěvovat školní knihovnu v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti. Také budeme využívat multimediální učebnu. Během roku navštívíme akce pořádané městem Kopřivnice i jinými institucemi.

     

    Podmínky pro přijetí dítěte do ŠK:

    • řádně vyplněná přihláška do školního klubu (z obou stran)
    • žáci 1. stupně budou zařazeni do školního klubu s režimem školní družiny
    • přednostně budou přijati dojíždějící žáci a žáci zaměstnaných rodičů
    • žáci 1. stupně uhradí poplatek 400 Kč za 1. pololetí nejpozději do 20. října 2023
    • poplatek na 2. pololetí se hradí v průběhu ledna 2024
    • peníze zašlete na účet školy, případně předejte v hotovosti vychovatelce ŠK. V ceně je zahrnut pitný režim a materiál.

    O přijetí, případně o ukončení docházky rozhoduje ředitel školy na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. ,,O zájmovém vzdělávání.“

    Každou změnu odchodu dítěte z družiny je nutné předem ohlásit písemně (s datem a podpisem rodiče).

     

    vychovatelka Irena Skalická                                 605 493 909

     

     

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje