• Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 v ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice

    Je povinností rodičů zapsat dítě, které k 31. 8. 2023 dosáhne věku 6 let a rovněž dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky o jeden rok.

    Zápis proběhne ve středu 5. dubna 2023 od 13 - 18 hodin.

    K zápisu vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

    Z důvodu hladkého průběhu zápisu prosíme, abyste vyplnili od 27. března - 4. dubna elektronickou přihlášku, kterou najdete na našem webu v záložce Zápis do 1. třídy. Tuto přihlášku ve škole vytiskneme a připravíme rodičům k podpisu v den zápisu.

    Zároveň doporučujeme zarezervovat si na tel. čísle 731 175 657 čas zápisu.

    Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

    Přijímání dětí probíhá podle předem stanovených kritérií:

    1. Věk dítěte - dosažení věku povinné školní docházky

    2. Sdílení křesťanských hodnot     

    3. Starší sourozenec bude v příštím školním roce žákem školy 

    Ve školním roce 2023/2024 otevřeme jednu první třídu, která se naplňuje do počtu 24 žáků.

    Základní škola svaté Zdislavy není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu, ani pořadí elektronických přihlášek, nemá vliv na přijetí dítěte do školy.

    O přijetí ke vzdělávání do ZŠ svaté Zdislavy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě výsledku zápisu. 

    V souladu se správním řádem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě shodnosti pořadí proběhne volba losem, kterou provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, člen školské rady a zástupce rodičů z Klubu rodičů a přátel školy. Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na úřední desce školy a na webu školy. V seznamu bude dítě vedeno pod registračním číslem, které mu bylo přiděleno při podání elektronické žádosti. Zákonný zástupce má dle správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlížet do spisu. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

    Žáci, kteří nebudou přijati ke vzdělávání v ZŠ svaté Zdislavy, se mohou zapsat ve spádové škole.

    V Kopřivnici 9. 3. 2023                                             Ing. Pavel Janek, ředitel školy

 • Vyplňte přihlášku na následujícím odkazu: Elektronická přihláška

   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

   • Je povinností rodičů zapsat dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne věku 6 let a rovněž dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky o jeden rok.

    Zápis proběhne v úterý 5. dubna 2022 od 13 - 18 hodin.

    Z důvodu hladkého průběhu zápisu prosíme, abyste vyplnili od 28. března - 4. dubna elektronickou přihlášku, kterou najdete na našem webu v záložce Zápis do 1. třídy. Tuto přihlášku ve škole vytiskneme a připravíme rodičům k podpisu.

    Zároveň doporučujeme zarezervovat si na tel. čísle 731 175 657 čas zápisu.

    Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

    Základní škola svaté Zdislavy není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu, ani pořadí elektronických přihlášek, nemá vliv na přijetí dítěte do školy.

    Přijímání dětí probíhá podle předem stanovených kritérií:

    1. Sdílení křesťanských hodnot      10 b

    2. Starší sourozenec bude v příštím školním roce žákem školy  3 b

    Ve školním roce 2022/2023 otevřeme jednu první třídu, která se naplňuje do počtu 24 žáků.

    O přijetí ke vzdělávání do ZŠ svaté Zdislavy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě výsledku zápisu. 

    V souladu se správním řádem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě shodnosti pořadí proběhne volba losem, kterou provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, člen školské rady a zástupce rodičů z Klubu rodičů a přátel školy. Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na úřední desce školy a na webu školy. V seznamu bude dítě vedeno pod registračním číslem, které mu bylo přiděleno při podání elektronické žádosti. Zákonný zástupce má dle správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlížet do spisu. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

    Žáci, kteří nebudou přijati ke vzdělávání v ZŠ svaté Zdislavy, se mohou zapsat ve spádové škole.

     

    V Kopřivnici 4. 3. 2022                             Ing. Pavel Janek, ředitel školy

   • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

    • Z důvodu opatření MŠMT proběhne zápis do 1. ročníku bez osobní přítomnosti dětí

    • Je povinností rodičů zapsat dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne věku 6 let a rovněž dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky o jeden rok.

     Dítě můžete zapsat v termínu od 1. - 15. dubna 2021, a to formou elektronické přihlášky, kterou najdete na našem webu, v záložce Zápis do 1. třídy. Elektronickou přihlášku vytiskněte, podepište a doručte nejpozději 15. dubna 2021 do školy, a to osobně vložením do poštovní schránky, dopisem, emailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou i3taz98.

     Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

     Základní škola svaté Zdislavy není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu, ani pořadí elektronických přihlášek, nemá vliv na přijetí dítěte do školy.

     Přijímání dětí probíhá podle předem stanovených kritérií.

     1. Sdílení křesťanských hodnot      10 b

     2. Starší sourozenec bude v příštím školním roce žákem školy  3 b

     Ve školním roce 2021/2022 otevřeme jednu první třídu, která se naplňuje do počtu 24 žáků.

     O přijetí ke vzdělávání do ZŠ svaté Zdislavy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě výsledku zápisu. 

     V souladu se správním řádem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě shodnosti pořadí proběhne volba losem, kterou provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, člen školské rady a zástupce rodičů z Klubu rodičů a přátel školy. Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na úřední desce školy a na webu školy. V seznamu bude dítě vedeno pod registračním číslem, které mu bylo přiděleno při podání elektronické žádosti. Zákonný zástupce má dle správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlížet do spisu. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

     Žáci, kteří nebudou přijati ke vzdělávání v ZŠ svaté Zdislavy, se mohou zapsat ve spádové škole.

      

     V Kopřivnici 22. 3. 2021                             Ing. Pavel Janek, ředitel školy


   • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

   • Z důvodu opatření MŠMT proběhne zápis do 1. ročníku bez osobní přítomnosti dětí

    Je povinností rodičů zapsat dítě, které k 31. 8. 2020 dosáhne věku 6 let a rovněž dítě, kterému byl udělen  odklad školní docházky o jeden rok.

    Dítě můžete zapsat v termínu od 1. - 19. dubna 2020, a to formou elektronické přihlášky, kterou najdete na našem webu, v záložce Zápis. Elektronickou přihlášku vytiskněte, podepište a doručte nejpozději 19. dubna 2020 do školy, a to osobně vložením do poštovní schránky, dopisem, emailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou i3taz98.

    Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

    Základní škola svaté Zdislavy není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu, ani pořadí elektronických přihlášek, nemá vliv na přijetí dítěte do školy.

    Přijímání dětí probíhá podle předem stanovených kritérií.

    1. Sdílení křesťanských hodnot      10 b

    2. Starší sourozenec bude v příštím školním roce žákem školy  3 b

    Ve školním roce 2020/2021 otevřeme jednu první třídu, která se naplňuje do počtu 24 žáků.

    O přijetí ke vzdělávání do ZŠ svaté Zdislavy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě výsledku zápisu. 

    V souladu se správním řádem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě shodnosti pořadí proběhne volba losem, kterou provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, člen školské rady a zástupce rodičů z Klubu rodičů a přátel školy. Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na úřední desce školy a na webu školy. V seznamu bude dítě vedeno pod registračním číslem, které mu bylo přiděleno při podání elektronické žádosti. Zákonný zástupce má dle správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlížet do spisu. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

    Žáci, kteří nebudou přijati ke vzdělávání v ZŠ svaté Zdislavy, se mohou zapsat ve spádové škole.

     

    V Kopřivnici 27. 3. 2020                             Ing. Pavel Janek, ředitel školy

   • Zápis do první třídy pro šk. rok 2019 - 2020

   • K zápisu se dostaví děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let.

    Děti, které měly odklad školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu.

    K zápisu je třeba vzít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.  

    Doporučujeme mít již vyplněnou žádost o přijetí popř. žádost o odklad školní docházky a zápisní list.
    Tiskopisy ke stažení: žádost o přijetí, nebo žádost o odklad, zápisní list.

    Pro pohodový průběh zápisu prosíme o rezervaci času zápisu na tel. čísle
    731 175 657 od 25. března 2019.

    Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/20 proběhne:

    ve čtvrtek 4. dubna od 13 – 18 hodin

    Základní škola svaté Zdislavy není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu nemá vliv na přijetí dítěte do školy. Přijímání dětí probíhá podle předem stanovených kritérií.

    Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky.

   • Průběh zápisu

   • Formální částí zápisu je podání písemné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, vyplnění zápisního listu  a dotazníku zákonným zástupcem dítěte.  Žádost o přijetí se podává v den zápisu. Během formální části bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na úřední desce školy a webu školy nejpozději v úterý 9. dubna.

    Motivační část zápisu bude probíhat pohádkovou formou a bude zaměřena na motivaci dítěte na školní docházku a na orientační posouzení zralosti a připravenosti dítěte na vzdělávání viz Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

    Ve školním roce 2019/2020 otevřeme jednu první třídu, která se naplňuje do počtu 24 žáků.

    Do třídy může být přijato jedno dítě s nárokem na asistenta pedagoga.

    O přijetí ke vzdělávání do ZŠ svaté Zdislavy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě výsledku zápisu.

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje