• Charakteristika školy

   Jsme úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky. Vzděláváme cca 230 žáků, kteří přicházejí z Kopřivnice nebo dojíždějí
   z okolních obcí. Sídlíme v centru města Kopřivnice. Zřizovatelem školy je Biskupství ostravsko-opavské v Ostravě.

    

   Historie školy

   ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice vznikla v roce 1993 z aktivity nadšenců a rodičů, kteří věřili, že má smysl vzdělávat a vychovávat
   v duchu křesťanských hodnot.

    

   Poslání školy

   Posláním školy je poskytnout žákům základní vzdělání v průběhu povinné školní docházky a výchovu, která se opírá o tradiční křesťanské hodnoty. Usilujeme o maximální rozvoj každého jedince v oblasti rozumové, tělesné i morální. Pomáháme žákům objevit smysl života a vedeme je k prosociálnosti. Toto vše se snažíme uskutečňovat v  prostředí porozumění a přátelských vztahů
   ve spolupráci s partnery školy.

    

   Vize školy

   Esteticky a účelně vybavená škola plná radosti a přátelských vztahů, která je zdrojem poznání a osobního rozvoje žáka. Zaměstnanci školy ve spolupráci s žáky, jejich rodiči a dalšími partnery naplňují tuto vizi.

    

   Vzdělávací program

   Výuka ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta do života.

    

   Specifika školy

   V rámci volitelných předmětů je žákům nabízena výuka náboženské nebo etické výchovy.

   Součástí výuky je skupinová hra na flétnu.

   Od školního roku 2015/16 začínáme vyučovat matematiku Hejného metodou a zavádíme metodu výuky anglického jazyka Jolly Phonics.

   Škola integruje zdravotně postižené žáky.

   Od roku 2002 je škola zapojena do projektu Adopce na dálku (2002-2008 Uganda,  2009-2011 Indie, od 2012 Uganda).

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje