• Školní liga miniházené
     • Školní liga miniházené

     • Fotogalerie

      Jako minulý rok jsme se i letos přihlásili mezi školy, které podporují spoluúčast všech hrajících dětí. Zdůrazněna je myšlenka prožitku před výhrou, radost ze hry a její podstata. Umění přijmout prohru nebo remízu je v životě také důležité, ale hlavní je fair play. Poděkování za statečnou účast v 1. turnaji patří žákům z 5. třídy a to zejména děvčatům, které to mezi kluky na hřišti neměly vůbec jednoduché.

      Za kroužek miniházené

      Skalická Irena

    • Sběr kaštanů a žaludů
     • Sběr kaštanů a žaludů

     • Plakátek

      V měsíci říjnu se můžete zapojit do sběru kaštanů a žaludů. Pomůžeme tak našim myslivcům zajistit krmení pro zvěř na zimu.

      Bližší informace na plakátku!

      Davidová Marie

    • Ředitelské volno 29. 9. 2023
     • Ředitelské volno 29. 9. 2023

     • Vážení rodiče,

      na pátek 29. 9. 2023 vyhlašuji z technických důvodů ředitelské volno. V tento den nebude v provozu jídelna, školní družina ani klub. Děkuji za pochopení.

      Pavel Janek, ředitel školy

    • Pouť ke Dni církevních škol Odry a muzeum Hynčice
     • Pouť ke Dni církevních škol Odry a muzeum Hynčice

     • Pouť ke Dni církevních škol se uskuteční ve středu 27. září. 

      Odjezd v 8:00 z parkoviště u kostela sv. Bartoloměje v Kopřivnici do Oder.

      Příjezd v cca 14:30 - 15 ke škole.

      Obědy jsou odhlášeny.

      Cena: 100 Kč (vybírá předem třídní učitel)

      Program8:45 bohoslužba v Odrách s naším bývalým školním kaplanem o. Petrem Kuníkem, poté muzeum J. G. Mendela v Hynčicích

      Přesun do Hynčic 1. stupeň autobusy, 2. stupeň pěšky cca 7 km.

      S sebou: pláštěnku, pokrývku hlavy, sportovní oblečení a obutí, větší svačinu a pití

      Věříme, že spolu prožijeme pěkný den.

    • Volby do Školské rady při ZŠ svaté Zdislavy
     • Volby do Školské rady při ZŠ svaté Zdislavy

     •  Vážení rodiče,

       

      v úterý 19. září od 14 do 17 hodin proběhnou v naší škole v době třídních schůzek volby za zákonné zástupce žáků do

       

      Školské rady

      při Základní škole svaté Zdislavy Kopřivnice.

       

      Školská rada má tři členy:

      • jednoho člena školské rady jmenuje zřizovatel školy,
      • jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci školy a
      • jednoho člena volí zákonní zástupci žáků.

       

      Ze současné Školské rady vzešel za zákonné zástupce žáků kandidát Ing. Martin Žárský, dále byly navrženy Ing. Petra Ohnůtková a Mgr. Stanislava Rašková.

       

      Jeden z rodičů (zákonných zástupců dítěte) má jeden hlas bez ohledu na počet dětí ve škole. Voleb se musí zúčastnit osobně na vyznačeném místě. Na hlasovacím lístku, který obdržíte ve škole, označíte jednoho kandidáta!

       

       

      Volební orgán:     Mgr. Jana Bernátková - předseda,

                                  Bc. Pavla Oujeská,

                                  Mgr. Bc. Michal Jiřík.

       

      V Kopřivnici 12. 9. 2023

       

       

      Ing. Pavel Janek,  ředitel školy

    • Tvoříme venku
     • Tvoříme venku

     • Fotogalerie

      První vyučovací hodiny výtvarné výchovy prožili žáci 3. třídy venku. Sluníčkové dny nás vylákaly do parku, kde jsme se ve skupinkách pustili do tvoření z přírodnin. Každá skupinka si zvolila prázdninové téma, které pak výtvarně ztvárnila. Zavzpomínali jsme na skautský tábor, letní zahradu, toulání po lese nebo pohodu na chatě. Ahoj léto……..

      Mgr. Pavla Poláčková

    • Týden s písmenkem O
     • Týden s písmenkem O

     • Fotogalerie

      Na ostrov obra Olivera připluli noví obyvatelé. Prvňáčci tady prožili týden s písmenkem O. Ochutnávali ovoce, tvořili O z různých materiálů nebo cvičili na olympiádě. Každý si také našel svého patrona z 9. třídy a spolu objevovali celou školu.  Ve školní kapli pak otec Martin požehnal všem prvňáčkům jejich aktovky a školní pomůcky. 

      Ó to byl opravdu krásný týden.

       

      Mgr. Kateřina Šulová

    • Třídní schůzky a volby do Školské rady
     • Třídní schůzky a volby do Školské rady

     • Vážení rodiče,

      v úterý 19. září proběhnou na naší škole první třídní schůzky v tomto školním roce.

      Začneme všichni společně v 15 hodin na chodbě 1. patra informacemi ředitele školy.

      Poté proběhne Valná hromada Klubu rodičů, kde budete seznámeni s jeho činností. Po třech letech proběhne také volba jednoho zástupce rodičů do Školské rady.

      Třídní schůzky budou pokračovat v jednotlivých třídách s třídními učiteli.

      Těšíme se na setkání s Vámi.

      Miluše Goldová, ZŘŠ

    • Zahájení školního roku 2023/2024
     • Zahájení školního roku 2023/2024

     • Milí žáci, vážení rodiče,

      prázdniny se pomalu blíží ke svému závěru. Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září v 8 hodin v Základní škole svaté Zdislavy v jednotlivých třídách. Těšíme se na všechny žáky, ale zvláště na naše prvňáčky.

      Po zahájení ve škole se přesuneme do chrámu sv. Bartoloměje, kde v 9:15 začne bohoslužba s prosbou o Boží požehnání do nového školního roku. Po skončení bohoslužby proběhne společné fotografování celé školy, proto prosíme, aby všichni žáci ještě zůstali před kostelem. Po fotografování odcházejí děti domů. Obědy ani školní družina v tento den nejsou k dispozici.

      Ve školním informačním systému EduPage se již nyní můžete podívat na předpokládaný rozvrh hodin pro nastávající školní rok.

      Ať je pro všechny nový školní rok radostný a úspěšný.

      Ing. Pavel Janek, ředitel školy

    • Upozornění pro rodiče
     • Upozornění pro rodiče

     • Kalkulační list

      Upozornění pro rodiče

       

      Středa (23. 8. 2023) 7:00 - 11:00

      Čtvrtek (24.8. 2023) 7:00 - 11:00

      Pondělí (28. 8. 2023) 10:00 - 15:00

      Úterý (29. 8. 2023) 8:00 - 12:00

      Středa (30. 8. 2023) 10:00 - 15:00

      Čtvrtek (31. 8. 2023) 8:00 - 12:00

      Pátek (1. 9. 2023) 7:00 - 11:00

       

      Přihlášení žáků na stravování probíhá u vedoucí školní jídelny paní Pavlínové v ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, tel. 556 811 343 nebo 739 446 833.

      K vedoucí školní jídelny prosím používejte boční vchod od rampy.

      První stravné na měsíc září se platí v hotovosti. Zakoupení čipu stojí 100,00 Kč.

      Přichystejte si číslo účtu, ze kterého budete platit další stravné.

       

      Pavlínová Jana, vedoucí školní jídelny                 

    • Návštěva Re-use centra Příbor
     • Návštěva Re-use centra Příbor

     • Fotogalerie

      Ve středu 28. 6. se třídy 7. A a 7. B vypravily prozkoumat Re-use centrum v Příboře. Co se skrývá pod tímto názvem? Místo v prostoru sběrného dvora, kde občané mohou odložit nepotřebné, ale dosud funkční vybavení domácnosti – hrníčky, sklenice, nádobí, knihy, hračky, nábytek, dokonce i jízdní kola a kočárky. Zájemci si tam pak mohou za mírný poplatek tyto věci koupit. Žáci se s tímto prostorem seznámili a vše si podrobně prohlédli. Děkujeme panu Hanusovi za umožnění prohlídky a úvodní komentář.

      Mgr. Lucie Tvarůžková

    • Zvoní naposled
     • Zvoní naposled

     • Fotogalerie

      Dne 29.6. byli žáci devátých tříd ze  všech kopřivnických základních škol pozváni do parku, kde pro ně zastupitelé města Kopřivnice připravili zajímavé rozloučení. Každá třída si měla  připravit transparent a masky ve stylu antického Řecka a Říma. Po slavnostním zahájení a představení škol si mohli deváťáci užít zajímavé atrakce a společné tančení. 

      Mgr. Karolína Marková

    • Učíme se pracovat s MacBookem
     • Učíme se pracovat s MacBookem

     • Fotogalerie

      Nové projekty, které pro školu připravujeme, umožňují nákup MacBooků. To jsou notebooky vyrobené pro operační systém Apple, který jsme ve škole ještě nikdy nepoužívali. Firma COMFOR STORES a.s. nám v měsíci červnu zapůjčila na důkladné seznámení 1 kus MacBook Air 13 M1 8-core. V době zápůjčky si mohli učitelé zařízení vyzkoušet a v závěrečném týdnu proběhl seminář, který shrnul uživatelské vlastnosti a vhodnost nasazení u nás ve škole. Děkujeme firmě  COMFOR STORES a.s. za zapůjčení MacBooku.

      Mgr. Jan Žižlavský

    • Rozloučení s devátou třídou
     • Rozloučení s devátou třídou

     • Fotogalerie

      Videozáznam

      V úterý 27. 6. se naši deváťáci slavnostně rozloučili se základní školou. Připravili si moc pěkný program pro rodiče, učitele a všechny zaměstnance. Užili jsme si krásná hudební i taneční vystoupení a zavzpomínali díky skvěle připraveným prezentacím. Žáci  měli pro všechny připravený malý dáreček, který předali spolu s poděkováním. 

      Mgr. Karolína Marková

    • Závěrečné hodnocení
     • Závěrečné hodnocení

     • Fotogalerie

      Na závěr školního roku byli žáci naší školy oceněni ředitelem školy za jejich píli, snahu a reprezentaci školy. Také jsme si užívali vystoupení, které si pro nás žáci připravili. 

    • Batůžkový projekt
     • Batůžkový projekt

     • Fotogalerie

      Již podruhé jsme se zapojili do projektu Mary´s Meals – BATŮŽKOVÝ PROJEKT. Letos posíláme 31 vybavených aktovek pro děti z východní Afriky, které nemají základní učební pomůcky. V červnu 2022 bylo z Česka posláno lodním kontejnérem do Malawi 6464 batůžky. Z toho bylo 40 batůžků z naší školy. Podívejte se na internetové stránky „Cesta batůžků z Česka k dětem do Malawi.“

      Všem žákům a rodinám, které se zapojili, moc děkujeme.

      Rada žáků

    • Turnaj církevních škol
     • Turnaj církevních škol

     • Fotogalerie

      V pondělí 26. června jsme zorganizovali Turnaj církevních škol, který už tradičně patří k závěru školního roku. Celé dopoledne jsme poměřovali sportovní síly se žáky církevní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí. Soutěžilo se ve futsalu, florbalu, volejbale a ringu. Žákům z Hradce se více dařilo ve futsalu, naši kluci excelovali ve florbalu. Velké boje probíhali v malé tělocvičně, kde se hrálo ringo a volejbal. Děvčata bojovala jako tygřice. Boje byly vyrovnané, nakonec rozhodly kapičky štěstí na obou stranách. Sportovní zážitky zůstanou jistě ještě dlouho ve vzpomínkách a srdcích všech účastníků.

      Mgr. Renata Kopecká

    • Gastrohrádky kolem světa
     • Gastrohrádky kolem světa

     • V pátek 23. června se někteří žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili Dne zájmových činností „Gastrohrádky kolem světa“. Pro žáky základních škol pořádala tuto akci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm. Po společném zahájení ve venkovním sportovním areálu si všichni vyzkoušeli netradiční disciplíny,  jako např. Poznej vůně světa, Naservíruj polévku, Ukliď stůl … Studenti z oboru Cukrář se postarali o sladkou odměnu, a ti z oboru Kuchař – číšník zase připravovali pro své hosty míchané nápoje.

      Mgr. Jana Bernátková

    • Družiny a klub v červnu
     • Družiny a klub v červnu

     • Fotogalerie

      Uteklo to jako voda a my se pomalu loučíme se školními lavicemi v duchu tématu Víly a vodníci. V družinách i venku už je nám pěkně teplo, ale my si to ještě užijeme s kamarády například pořádnou sprchou venku. Rádi chodíme na prolézačky, došlo i na poučnou výpravu na dopravní hřiště, upekli jsme si zas něco na zub. Pěkným obohacením bylo tvoření staveb z recyklovaného materiálu. Na společné zmrzlinování jsme se moc těšili.

      Krásné prázdniny přejí vaše paní vychovatelky.

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje