• Den dětí - Den Země
     • Den dětí - Den Země

     • Fotogalerie

      Den Země jsme oslavili 1. 6. 2023 v přírodě (na Červeném kameni), kde nám deváťáci připravili trasu náročným terénem. K žákům druhého stupně se připojili i páťáci. Pětičlenné skupiny, které se vydaly na trasu, musely plnit úkoly na stanovištích. Akce byla motivovaná příběhem o otrávené vodě. Žáci se snažili na stanovištích získat protijed, aby nakonec našli otrávený pramen Kopřivničky a mohli ho zachránit. Na stanovištích se kromě splnění úkolů hodnotila i spolupráce a kamarádské chování. 

      Mgr. Karolína Marková

    • Domácí mazlíčci ve škole
     • Domácí mazlíčci ve škole

     • Fotogalerie

      Čtvrteční den ve třetí třídě se nesl ve znamení zvířátek. Hlavně těch, které mají děti doma nebo těch, které by si doma přály mít. Trošku žáky potrápily slovní úlohy na toto téma, čtení s porozuměním a „Psí kvíz“. Další stanoviště si všichni užívali – tvořili knížku domácích mazlíčků, modelovali z plastelíny různá zvířátka, ilustrovali a nově otextovali písničku, pekli mňamku.

      I živé mazlíčky jsme měli - králíka, morče, andulku a rybičku – bojovnici😊.

      Děkuji všem dětem za prima den.

      Mgr. Lenka Kostelníková

    • Žáci se zúčastnili vernisáže v Praze
     • Žáci se zúčastnili vernisáže v Praze

     • Fotogalerie

      Projektový den 2. stupně vyvrcholil pro 16 žáků pracujících na dějepisné aktivitě věnované Richardu Henkesovi - staviteli mostů mezi Čechy Němci - cestou do Prahy a účastí na slavnostní vernisáži. (O průběhu projektu jsme informovali na webu již dříve).


      Průběh programu líčí žákyně IX. třídy Anna Boháčová: "V pátek 5. 5. 2023 jsme vyrazili na vernisáž do Prahy. Cestou vlakem jsme zažili spoustu zábavy a strávili ji pilováním naší prezentace. Po dlouhé cestě jsme se pěšky přesunuli do kláštera františkánů na Jungmannově náměstí. Zde pro nás pořadatelé připravili velice nabitý program.

      První nás čekala městská rallye, kde jsme byli rozložení do 10 skupinek. V každé skupince byli žáci jak z českých tak německých škol. Náš úkol byl posbírat co nejvíce bodů za splněné úkoly, které byly po Praze. Mezitím, co jsme objevovali Prahu a seznamovali se s novými lidmi, naši učitelé prezentovali informace o svých školách. V 18.00 hodin přišlo to, na co jsme se připravovali během projektových dnů, a to prezentování projektu na téma Richard Henkes. Všechny projekty jsme úspěšně odprezentovali.

      Za 'odměnu' nás čekalo občerstvení a hudba. Pátek jsme zakončili cestou na ubytování, kde jsme se dobře vyspali.

      V sobotu 6. 5. jsme se ráno probrali, sbalili si věci a šli do kostela Panny Marie Sněžné. Zde jsme měli mši s arciopatem břevnovským Prokopem Siostrzonekem, kterou jsme doprovázeli zpěvem a hrou na kytaru.

      V posledních hodinách jsme se vydali objevovat krásu Prahy. Navštívili jsme mnoho památek například chrám sv. Cyrila a Metoděje, Tančící dům, Národní divadlo a mnoho dalšího. Díky povídání o zajímavostech od pana učitele jsme se dozvěděli řadu nových věcí. Nakonec jsme se všichni odebrali na hlavní nádraží v Praze a jeli zpátky domů.
      Všichni jsme z Prahy dorazili s plno zážitků, dojmů a pocitů. Moc děkujeme panu učiteli Michalu Jiříkovi, díky kterému jsme se mohli podívat do Prahy, a poděkování si také zaslouží paní učitelka Karolína Marková, která nám se vším pomáhala. Společně jsme si tyto dva dny nabité programem moc užili."

      O celém projektu a účasti naší školy se můžete dočíst také na stránkách Ostravsko-opavské diecéze.
      Výstup z projektu jsme nainstalovali na nástěnku ve vestibulu školy.
      Nově vzniklé webové stránky věnované Richardu Henkesovi můžete navštívit zde.
      Výstava v klášteře františkánů na Jungmannově náměstí probíhá až do konce května, vřele doporučujeme k návštěvě.

    • Život v ČSR 1918 -1938
     • Život v ČSR 1918 -1938

     • Fotogalerie

      Ve čtvrtek 18. května 2023 se žáci 5. ročníku přenesli do doby První republiky. Atmosféru ve třídě si navodili oblečením z této doby. Měli také možnost si vyzkoušet, jak se tehdy tančilo. Dále nacvičovali scénky na známé písně. Poznávali též životy známých osobností. Už vědí kdo byl Tomáš Baťa, Karel Čapek či Jiří Voskovec a Jan Werich. Velkým objevem byla skutečnost, že mapa tehdejší ČSR byla zcela jiná. Elegance a atmosféra doby se páťákům velmi líbila a projektový den si velice užili.                    

      Justýna Dostálová, 5. ročník

    • Zdravíčko 2023
     • Zdravíčko 2023

     • Fotogalerie

      Krásné úterý prožily naše dva týmy na dovednostně vědomostní soutěži ZDRAVÍČKO 2023 na ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici. 

      Mezi soutěžními disciplínami byla: první pomoc v praxi, prevence rizikového chování, péče o dítě - koupání, oblékání, výživa, péče o vlasy a tvorba účesů jiných národů, příprava zdravého pokrmu - tvorba vlajky a hry dětí celého světa. Tým ve složení Alžběta Šimíčková (4. tř.), Ondřej Sykala (4. tř.), Kristýna Böhmová (5. tř.) a Eman Sopuch (5. tř.) obsadili krásné 3. místo. Ve druhém týmu soutěžili Anna Varaďová (4. tř.), Mikuláš Oujeský (4. tř.), Ester Hýlová (5. tř.) a Šimon Pavlica (5. tř.). 

      Součástí akce bylo i seznámení s FAIR TRADE, a také jsme se společně naučili mezinárodní tanec. V doprovodné soutěži “MEZINÁRODNÍ MŇAMKA”, do které jsme se zapojili polským duhovým cheesecakem, jsme obsadili 3. místo.

      Soutěžícím děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci školy!

       

      Davidová Marie

    • Ředitelské volno 2. června
     • Ředitelské volno 2. června

     • Vážení rodiče,

      na pátek 2. června vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů ředitelské volno. Tento den nebude probíhat výuka a nebude v provozu školní družina, školní klub ani školní jídelna.

      Děkujeme za pochopení.

      Ing. Pavel Janek, ŘŠ

    • Červená, černá, čaj a čokoláda
     • Červená, černá, čaj a čokoláda

     • Fotogalerie

      Písmenko Č jsme čekali ve čtvrtek 11. května. Děti v červeno - černém oblečení musely nejprve vyluštit tajenku, aby zjistili, že je čeká čajovna.

      Povídali jsme si o výrobě a druzích čaje, čichali jeho vůni a pozorovali strukturu. Každý prvňáček si vybral svůj čajový sáček. Mezitím ve skupinkách vyráběli časopis, ochutnávali čokoládu (85%, 50% a 30%) a psali přání pro maminku. Na závěrečné čajové popíjení jsme se v provoněné čajovně opět sešli. A víte, z čeho je čokoláda? No přece z čokoládovníku. Nebo je to jinak? 

      Mgr. Vladimíra Kupčíková

    • Fotografování tříd
     • Fotografování tříd

     • Letošní fotografování tříd proběhne v pondělí 22. května dopoledne. V případě nepříznivého počasí se fotografování přesune na středu 24. května. Bylo by skvělé se obléci svátečně, ať máme všichni pěknou památku. 

      Ludmila Bajerová

    • Volitelné předměty na další školní rok
     • Volitelné předměty na další školní rok

     • V úterý 16. května od 15 hodin otevřeme žákům, kteří budou příští školní rok na 2. stupni, možnost vybírat si z volitelných předmětů prostřednictvím Edu Page - Přihlašování. Po jednom volitelném předmětu si budou vybírat žáci budoucího šestého, budoucího osmého a budoucího devátého ročníku. Žáci budoucího sedmého ročníku si budou vybírat celkem dva volitelné předměty. Druhým předmětem bude další cizí jazyk, a to buď německý nebo ruský. Prosíme rodiče, aby se přihlásili svým účtem a volbu dětí potvrdili v rodičovském účtu. Děkujeme za spolupráci.

      Miluše Goldová, ZŘ

    • Projekt Richard Henkes - mučedník lásky
     • Projekt Richard Henkes - mučedník lásky

     • Fotogalerie

      V rámci přípravy na tento projekt si žáci měli doma přečíst komiksovou knihu "Richard Henkes - I když mě pravda zničí". Následně si vybrali z několika připravených zadání. Mohli například porovnávat život Richarda Henkese s osudem vybraného nacistického pohlavára. Jiní se zase zamýšleli nad tím, co by bl. Richard kritizoval na dnešní době. Další skupina se zase měla ponořit do pocitů vězňů v koncentračním táboře. Vznikl z toho velmi silný fiktivní příběh o vězni nakaženém tyfem, kterému přišel pomoci bl. Richard Henkes. Ať už si děti vybraly kteroukoliv variantu, měly pak výsledek zpracovat také graficky. Při pražské vernisáži v pátek 5. května si pak studenti zúčastěných škol navzájem prezentovali výsledky své práce. Naši žáci na setkání s podtextem budování dobrých česko-německých vztahů zanechali nejen silný dojem, ale také vyrobené kamínky s portrétem bl. Richarda Henkese, aby se povědomí o jeho výjimečném životě šířilo dále.

      Mgr. Bc. Michal Jiřík

    • Nový dopis od Ruth Nakato
     • Nový dopis od Ruth Nakato

     • Ruth Nakato z Ugandy nás všechny zdraví a přeje požehnané svátky velikonoční.

      Ruth nám také poslala vysvědčení za minulý školní rok. Nedařilo se jí tak dobře, jak by si představovala, ale pořád se snaží.

      Děkuje nám za naši podporu, že může stále studovat. Dále pak za dar kozy, kozla a kůzlátka. Je nám opravdu moc vděčná.

      Velikonoce strávila společně s rodinou a s farníky z kostela, kdy si připomínali vzkříšení Ježíše Krista. Ruth nám také přeje požehnané Velikonoce.

      Mgr. Kamila Neuwerthová

    • Učební obor Kadeřnice
     • Učební obor Kadeřnice

     • Fotogalerie

      Návštěva střediska odborného výcviku kadeřnic v Kopřivnici - OŠ Odry se vydařila. Nastínila, jak to na praxi na odborné škole vypadá. Mnozí v kadeřnictví byli poprvé, doteď je stříhala maminka. Přikládám postřehy 12 děvčat a 3 chlapců z 8. a 9. ročníku.

                                                                                                                                           Mgr. Martina Šrubařová

      Líbilo se mi, jak se ke mně kadeřnice chovaly a jaký mi udělaly účes.

      Líbilo se mi, jak mi myly vlasy.

      Líbilo se mi, jak mi vlasy natočily.

      Nejlepší bylo, že nám učnice umyly, zastřihly a upravily vlasy zdarma.

      Vyzkoušela jsem si navlněný účes.

      Řekly mi, co mám pro své vlasy udělat.

      Všechny holky jsme vypadaly, jako bychom šly na svatbu.

      Paní mistrová všechny střihy zkontrolovala.

      Vyzkoušely jsme česací hlavy.

      A speciální třpytky na vlasy – to bylo úsměvů…

       

    • Druháci se učí venku
     • Druháci se učí venku

     • Fotogalerie

      Kde se druháci učí nejraději? No přece venku! Teď už je na to krásné a teplé počasí. 

      Popsat části stromu není pro druháky žádný problém, ale vytvořit jej z vhodného a originálního přírodního materiál je už náročnější. I tento úkol druháci hravě zvládli. Na fotografiích můžete sami zhodnotit jejich snažení. 

      V pátek 5.5. vyrazili za lesními strašidýlky, aby s jejich pomocí objevovali lesní patra na Červeném kameni. Užili si bohatý ekologický program a prosluněný den v přírodě.

      Mgr. Kateřina Šulová

    • Turnaj v miniházené
     • Turnaj v miniházené

     • Fotogalerie

      Ve čtvrtek 4. května 2023 se v naší tělocvičně konal turnaj smíšených družstev v miniházené. Své síly a sportovní dovednosti poměřili žáci ze  4. 5. 6. a 7. B třídy. Všichni hráči vložili do své hry nasazení, bojovnost a spolupráci v družstvu. Chvílemi byla hra velmi napínavá a vyrovnaná. Ve hře se nejvíce dařilo družstvu Oranžových, druhé místo obsadili Červení a bronz vybojovali Žluťásci. Děkuji realizačnímu týmu Matěji Petrášovi a Šimonu Pavlicovi z 5. třídy, kteří celý turnaj zoorganizovali. Děkuji Amálce Petrášové ze 7. B, která na sebe vzala úlohu rozhodčího. Sportu zdar, miniházené zvlášť.     

      Mgr. Pavla Poláčková

    • Beseda se záchranářem
     • Beseda se záchranářem

     • Fotogalerie

      V úterý 25. 4. naši třídu navštívila záchranářka. Názorně nám ukázala, jak se máme zachovat v situaci, když uvidíme ležet člověka na zemi. Také jsme měli možnost vyzkoušet si první pomoc na modelu člověka.  Vyzkoušeli jsme si masáž srdce. Ve dvojicích se svým spolužákem jsme také trénovali správné ošetření zlomeniny a zastavení krvácení. V závěru besedy nám paní záchranářka odpovídala na naše dotazy.          

      Veronika Váňová, Emma Rossi   V. třída

    • Lidské tělo všemi smysly
     • Lidské tělo všemi smysly

     • Fotogalerie

      Ve středu 26. 4. se v naší třídě konal projektový den na téma: Lidské tělo všemi smysly.

      Rozdělili jsme se do čtyř skupin a zjišťovali zajímavosti o našich smyslech. Na stanovišti zraku jsme vyzkoušeli optické klamy, na stanovišti chuti jsme ochutnáváním zjišťovali centra čtyř chutí na jazyku. Hmatem jsme rozpoznávali předměty, čichem zase druhy koření a podle sluchu jsme měli za úkol poznat stejný zvuk. Za pomocí odborných knih a internetu jsme zjistili, kde v mozku jsou uloženy jednotlivá centra našich smyslů. Jako překvapení k nám do třídy přišla paní vychovatelka Martina Kramolišová s miminkem Eliškou. Povídala nám hodně zajímavostí o těhotenství. Mohli jsme si také vyzkoušet péči o kojence. Projektový den jsme si moc užili.

      Žáci V. třídy

    • Move for Hope
     • Move for Hope

     • Pozvánka

      Letošní výsledky

       

      Milí sportovci z V. třídy, VII.B třídy a VIII. třídy.

      Dubnová výzva Move for hope je za námi. 🚴🏃🏻⏲️

      Našim chozením, běháním a jízdou na kole jsme zajistili stravování (obědy) na celý školní rok pro 12 dětí  školy Nambo v Malawi.

      Společně jsme uběhli  1441 km a ujeli na kole 710 km, což sponzoři odmění jídlem pro 12 dětí. 👧👧👦

      Z toho naše společně zaplacené startovné nasytí 3 děti. 👦👧👦

      Celostátně se může s radostí oznámit, že společně s námi se podařilo z výzvy nasytit 1 042 žáků školy Nambo! ✋✌️

      Díky za aktivní účast a za fair play sportovní výkony v aprílovém počasí.

       

      Mgr. Kamila Neuwerthová

      Mgr. Pavla Poláčková

      Mgr. Robin Nguyen

    • Doba Karla IV.
     • Doba Karla IV.

     • Fotogalerie

      Dne 4. května  měli žáci IV. třídy projektový Doba Karla IV. Každá skupinka dostala svůj projekt, na kterém 3 hodiny pracovala. V tělocviku jsme uspořádali rytířské souboje a zahráli si na Středověk. Poslední hodinu jsme si vyzkoušeli psát husím brkem a zapečetit listinu, kterou jsme si sami napsali. Velmi jsme se bavili. Společně jsme pak vytvořili velkou nástěnku.

      Ondřej Sykala, IV. třída

    • Muzikál MAMMA MIA
     • Muzikál MAMMA MIA

     • Fotogalerie

      Kdo by neznal skupinu  ABBA a její hitovky? V rámci projektového dne jsme se seznámili se skupinou ABBA, jejich texty, zatančili, zazpívali a secvičili muzikál z filmu MAMMA MIA. Žáci si poté prozpěvovali písničky i o  přestávkách. Z toho usuzuji, že se projekt líbil. 

      Mgr. Kamila Neuwerthová

    • Vodík a kyslík v hlavní roli
     • Vodík a kyslík v hlavní roli

     • Fotogalerie

      V tomto projektovém dni jsme se zaměřili na vodík a kyslík a jejich sloučeniny. Zkoušeli jsme pracovat s laboratorním sklem a látkami, se kterými se setkáváme v běžném životě.  Díky pokusům jsme se snažili pochopit vlastnosti těchto prvků. Nejdéle jsme zkoumali vlastnosti kyslíku a vodíku v různých kyselinách a zásadách. Ty nám vytvořily barevnou přehlídku pomocí bioindikátoru zelné šťávy. Stát se laborantem bylo fajn!

      Mgr. Lenka Svobodová

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje