• Focení tříd
     • Focení tříd

     • Letošní focení tříd bude probíhat ve středu 9. 6. 2021 dopoledne. Bylo by fajn se obléci svátečně, ať máme všichni pěknou památku.

    • Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se ruší
     • Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se ruší

     • Vážení rodiče, 

      z epidemických a organizačních důvodů se ruší plánované společné setkání s rodiči budoucích prvňáčků ve škole v úterý 8. června. Podrobné informace k nástupu prvňáčků do školy budou zaslány rodičům emailem v nejbližších dnech.

      Těšíme se na setkání v září.

      Miluše Goldová, zástupkyně ředitele školy

    • Ptáci a savci- projektový den 2. třídy
     • Ptáci a savci- projektový den 2. třídy

     • Fotogalerie

      Hravý a veselý den prožili druháci se zvířaty. Každý žák si vytvořil svou "zvířecí knihu" s několika druhy exotických savců a ptáků. Informace si žáci sami vyhledávali a zapisovali na jednotlivé stránky. Zahráli jsme si i několik her na poznávání společných znaků zvířat. Venku jsme pak pro zvířátka připravili safari, útulky, voliéry a  různé další pelíšky.

    • Školní družina v dubnu a květnu
     • Školní družina v dubnu a květnu

     • Fotogalerie

      Ústředním tématem posledních měsíců se stal světadíl Afrika. Prožili jsme virtuální prohlídku africké savany, poznávali jsme neobyčejná zvířata, rostliny i život obyčejných lidí v Africe, připomněli jsme si adopci na dálku a "naši" Nakato Ruth. Učili jsme se hledat v mapě řeky i státy, seznámili se s africkým pozdravem, stavěli pyramidy. Ve volných chvílích pro nás třetí třída nacvičila krásné divadlo. Přejeme krásný červen.

      Vaše vychovatelky

    • Zkrácená výuka v pátek 4. června
     • Zkrácená výuka v pátek 4. června

     • Vážení rodiče,

      pátek 4. června bude zkrácená výuka, a to takto:

      1. stupeň 4 vyučovací hodiny
      2. stupeň 5 vyučovacích hodin

      Prosíme, pokud můžete, vyzvedněte si děti ze školní družiny po skončení výuky. Kolem 12. hodiny budou děti 1. stupně již po obědě a připraveny k vyzvednutí.

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

      Miluše Goldová, ZŘŠ

    • Výjimky z testování COVID - 19
     • Výjimky z testování COVID - 19

     • Na jednání vlády ze dne 21. 5. 2021 byla prodloužena doba, kdy nemusí být žáci povinně testováni po prodělaném onemocnění COVID-19. Tato doba byla prodloužena z 90 dnů na 180 dnů. K tomuto je potřeba doložit potvrzení o pozitivním testu. Doba 180 dnů počítá od prvního pozitivního testu.

    • Vyúčtování plateb za šk. rok 2020/2021
     • Vyúčtování plateb za šk. rok 2020/2021

     • Vážení rodiče,

      letošní školní rok se značně liší od všech ostatních.

      Například se neotevřely kroužky (s výjimkou anglické konverzace v 1. a ve 2. třídě), které jsme si na začátku naplánovali. Proto škola vrací Vaše poplatky za neuskutečněné kroužky zpět na Váš účet.

      Za výtvarné potřeby 100,- Kč škola převádí na příští školní rok, žákům 9. třídy budou peníze vráceny.

      Dále škola zajišťuje všem žákům sešity na příští školní rok a s výjimkou 1. a 2. třídy se částka stáhne z třídního fondu. Pokud nemáte o tyto sešity zájem, nahlaste to neprodleně třídnímu učiteli. Sešity dostanou žáci na začátku nového školního roku.

      Co se týče družiny a školního klubu jsou platby u každé třídy jiné i díky rotační výuce.

      Souhrnné informace o platbách a vratkách k výše uvedenému nalezne každá třída ve zprávě v Edupage.

      Vrácení plateb bude probíhat postupně, proto Vám děkujeme za trpělivost a spolupráci a přejeme vše dobré. 

                                                                                                                                                            Ing. L. Havlásková

    • Zvířátkový projektový den ve 3. třídě
     • Zvířátkový projektový den ve 3. třídě

     • Fotogalerie

      V úterý 18. května byl pro třeťáky úplně jiný.  Někteří žáci si do školy přinesli své domácí mazlíčky, protože celý den patřil zvířatům všeho druhu. Žáci ve skupinách společně vytvářeli plakát o zadané skupině živočichů. Dále se snažili překreslit svůj dílek skládačky, aby jim vznikl celý obrázek zvířete.

      Za pomocí encyklopedií si každý žák vypracoval vlastní referát o vybraném zvířeti. Asi největší radostí byla závěrečná návštěva zverimexu.

    • Jak jsme slavili Den Země v 1. třídě
     • Jak jsme slavili Den Země v 1. třídě

     • Fotogalerie

      Na stejné Zemi, co my, bydlí tu s námi stromy, zvířata....Prvňáci se do ochrany a poznávání Země pustili opět doma. Mohli si vybírat ze tří aktivit - třídění odpadu, sport a vycházky a sejeme a sázíme. Šikovným ochráncům Země se opravdu dařilo. Podívejte se sami.

    • Vzdělávání od pondělí 24. května
     • Vzdělávání od pondělí 24. května

     • Podle aktuálního rozhodnutí nastoupí od pondělí 24. května do školy všichni žáci bez rotací. Konečně! Většina opatření se nezměnila, a tak další text je určen hlavně pro žáky 6. a 7. ročníku a jejich rodiče.

       

      V pondělí 24. května budou testováni pouze žáci 6. a 7. ročníku formou neinvazivního RT-PCR testu, a to ve frekvenci jedenkrát za 14 dní. Termín testování je stanoven na pondělí na první vyučovací hodinu. Průběh testování si prosím prohlédněte na přiloženém videu případně letáku. O výsledku testu budete informováni SMS zprávou do 24 hodin.

       

      Pokud žák nebude ve stanovený termín ve škole, bude testován po příchodu antigenním testem. Stále platí povinnost nosit po celou dobu výuky alespoň chirurgickou roušku. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

      V době prezenční výuky je pro žáky ve škole zajištěno stravování. Pokud oběd nechcete odebrat, musíte jej odhlásit.

       

      Pokud žák nebude testován a nepředloží ani potvrzení o pozitivním testu na covid (do 90 dnů od začátku nemoci), nemůže se účastnit prezenční výuky. Jeho nepřítomnost však musí být omluvena zákonným zástupcem jako v době nemoci. Škola nemá v takovém případě povinnost žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání

       

      Děkujeme za spolupráci.

      Ing. Pavel Janek, ředitel školy

    • Projektový den 4. ročníku - Karel IV.
     • Projektový den 4. ročníku - Karel IV.

     • Fotogalerie

      Byl to den, který nám moc utekl. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Každý tým byl na jednom stanovišti a po hodině jsme se vystřídali. 

      Na jednom stanovišti jsme si mohli vybrat, co budeme vyrábět. Buď SVATOVÁCLAVSKOU KORUNU, GOTICKÉ OKNO S ROZETOU, dokreslit KARLŠTEJN nebo STOKORUNOVOU BANKOVKU S KARLEM IV.

      Tady se nám moc líbilo. 

      Na dalších dvou místech jsme vyplňovali pracovní listy, které nám daly zabrat, ale když jsme byli spolu, zvládli jsme to. Tvořili jsme rodokmen Karla IV. i s pečetí, psali jsme husím perem. Pomocí počítače a učebnice jsme vyhledávali nejznámější stavby a díla. 

      A to, co se nám líbilo nejvíce, bylo stanoviště, kde jsme tančili středověké tance a mečovali. Byla to sranda. Dokonce jsme stihli shlédnout i rytířské turnaje.

      Tento den se nám určitě všem moc líbil. Paní učitelka ho vymyslela suprovně.

      Ema Vašinová a Vašek Kriške, IV. třída

    • Domácí úkoly do pátku 21. 5. 2021
     • Domácí úkoly do pátku 21. 5. 2021

     • Milí rodiče a žáci,

       

      tento týden je posledním, kdy Vám zasíláme úkoly pro potřeby distanční výuky. Těšíme se v dalším týdnu už na všechny žáky ve škole.

       

      S přáním pěkného víkendu, 

      Vaši učitelé

       

      Stálý rozvrh pro online výuku pro 2. stupeň naleznete zde.

       

      Pokud budete mít potřebu komunikovat s učiteli, neváhejte použít školní e-mailové adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zdislava.net.

       

      Nezapomeňte, že naše školní psycholožka Mgr. Radka Miková (radka.mikova@zdislava.net) je Vám v případě potřeby k dispozici. Můžete ji zastihnout na čísle: +420 731 085 420.

       

      6. ročník: Klikněte na odkaz zde.

      7. ročník: Klikněte na odkaz zde.

    • Změny od pondělí 17. května, PCR testy
     • Změny od pondělí 17. května, PCR testy

     • Podle aktuálního rozhodnutí nastoupí v pondělí 17. května do školy všichni žáci 1. stupně, na 2. stupni bude probíhat prezenční výuka žáků 8. a 9. ročníku dle platného rozvrhu hodin včetně všech volitelných předmětů. Žáci 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat distančním způsobem doma.

       

      Dále oznamujeme, že se naší škole podařilo v tomto týdnu podepsat smlouvu s diagnostickou laboratoří SPADIA LAB, a.s. a od pondělí 17. května budou žáci naší školy testováni formou neinvazivního RT-PCR testu, a to jedenkrát za 14 dní. Termín testování je stanoven na pondělí na první vyučovací hodinu. Průběh testování si prosím prohlédněte na přiloženém videu případně letáku. O výsledku testu budete informováni SMS zprávou do 24 hodin.

       

      Pokud žák nebude ve stanovený termín ve škole, bude testován po příchodu antigenním testem Singclean, který používáme v současné době. Pro případné další dotazy nebo nejasnosti se obraťte prosím včas na třídního učitele.

      Stále platí povinnost nosit po celou dobu výuky alespoň chirurgickou roušku. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

      V době prezenční výuky je pro žáky ve škole zajištěno stravování. Pokud oběd nechcete odebrat, musíte jej odhlásit.

       

      Pokud žák nebude testován a nepředloží ani potvrzení o pozitivním testu na covid (do 90 dnů od začátku nemoci), nemůže se účastnit prezenční výuky. Jeho nepřítomnost však musí být omluvena zákonným zástupcem jako v době nemoci. Škola nemá v takovém případě povinnost žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání. Stále platí, že si žáci mohou donést vlastní test ze seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku).

       

      Prosíme, abyste byli ohleduplní a do školy neposílali dítě s příznaky onemocnění (teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolesti v krku, hlavy, svalů, kloubů, rýma).

       

      Děkujeme za spolupráci.

      Ing. Pavel Janek, ředitel školy

    • Mamince k svátku
     • Mamince k svátku

     • Fotogalerie

      V týdnu 3. - 7. května se žáci 3. třídy sešli opět ve škole. A to byl ten správný čas myslet na naše maminky, protože se blížil jejich svátek. Společně jsme si četli básně a příběh o mamince, pohráli si ve skupinách s jejich jmény, vyšili srdíčkové přáníčko, namalovali kamínek z lásky a všechny dárky pro naše milované maminky připravili do ozdobené tašky.

    • Domácí úkoly do pátku 14. 5. 2021
     • Domácí úkoly do pátku 14. 5. 2021

     • Milí rodiče a žáci,

       

      v tomto týdnu se nám v rotačním režimu dostanou konečně žáci 1. i 2. stupně. To nám dělá velkou radost. Přínášíme Vám úkoly pro třídy, které v tomto týdnu budou vyučovány distančně.

       

      S přáním pěkného slunečného víkendu, 

      Vaši učitelé

       

      Stálý rozvrh pro online výuku pro 2. stupeň naleznete zde.

       

      Pokud budete mít potřebu komunikovat s učiteli, neváhejte použít školní e-mailové adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zdislava.net.

       

      Nezapomeňte, že naše školní psycholožka Mgr. Radka Miková (radka.mikova@zdislava.net) je Vám v případě potřeby k dispozici. Můžete ji zastihnout na čísle: +420 731 085 420.

       

      3. ročník: Klikněte na odkaz zde.

      8. ročník: Klikněte na odkaz zde.

      9. ročník: Klikněte na odkaz zde.

    • Návrat žáků 2. stupně do školy rotačně od 10. května
     • Návrat žáků 2. stupně do školy rotačně od 10. května

     • Vážení rodiče,

      dle rozhodnutí vlády nastoupí od pondělí 10. května do školy rotačně i žáci 2. stupně. Na naší škole bude na 2. stupni probíhat prezenční výuka od pondělí 10. května pro žáky 6. a 7. třídy dle platného rozvrhu hodin. Žáci 8. a 9. třídy se budou vzdělávat distančním způsobem doma.

      V dalším týdnu od 17. května bude probíhat prezenční výuka pro žáky 8. a 9. třídy, ostatní třídy 2. stupně se budou vzdělávat distančním způsobem doma. Učitelé budou brát ohled na dlouhodobou nepřítomnost žáků a v počáteční fázi budou hlavně procvičovat a doplňovat učivo bez zkoušení a testů.

      Rotační výuka žáků 1. stupně poběží beze změny.

      Návrat žáků je umožněn za dodržení epidemických opatření. Žáci 2. stupně budou pravidelně testováni ve škole vždy ráno v pondělí a ve čtvrtek. Testováni nebudou žáci, kteří prodělali covid a předloží třídnímu učiteli potvrzení o pozitivním testu, který nesmí být starší 90 dnů.

      Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly testy Singclean, které jsou v současné době škole dodány, bude jim to umožněno. V tom případě si žáci donesou vlastní test ze seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku). Pro případné další dotazy nebo nejasnosti se obraťte prosím včas na třídního učitele.

      Pokud žák nebude v daný den ve škole, bude testován následující den. V případě, že bude žák pozitivní, bude zákonný zástupce o této skutečnosti okamžitě informován. V daném případě je nutné, aby rodiče zajistili další testování žáka.

      Pokud vaše dítě nebude testováno a nepředloží ani potvrzení o pozitivním testu na covid, nemůže se účastnit prezenční výuky. Jeho nepřítomnost však musí být omluvena zákonným zástupcem jako v době nemoci. Škola nemá v takovém případě povinnost žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání.

      Je povinností žáků nosit po celou dobu výuky alespoň chirurgickou roušku. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

      V době prezenční výuky je pro žáky ve škole zajištěno stravování. Pokud oběd nechcete odebrat, musíte jej odhlásit.

      Prosíme, abyste byli ohleduplní a do školy neposílali dítě s příznaky onemocnění (teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolesti v krku, hlavy, svalů, kloubů, rýma), jelikož v případě potvrzení nemoci covid půjde do karantény celá třída.

      Další informace naleznete na následujících odkazech:

      https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

      https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

      https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

      https://testovani.edu.cz/pro-rodice

       

      Děkujeme za spolupráci.

      Ing. Pavel Janek, ředitel školy

    • Kampaň obyčejného hrdinství
     • Kampaň obyčejného hrdinství

     • Odkaz na kampaň zde.

      V týdnu 19. - 23. dubna se pár odvážných žáků z 6. ročníku zapojilo do ekologické výzvy "Kampaň obyčejného hrdinství". Jedná se o projekt Ekoškoly, který mapuje, jak se naší Zemi daří po týdnu, kdy se chováme k přírodě šetrněji. Zapojilo se i pár členů rodiny a stále se dá do tohoto projektu zapojit! Za naši třídu jsme dokázali zasadit 45 bylinek a úsilím třídního učitele v bezmasé stravě se zachránilo jedno celé kuře. Význámnou pochvalu za toto hrdinství získaly sestry Kristýna a Tereza Šimíčkovy, Aneta Kraftová a Vít Řehák.

       

      třídní učitel

      Robin Nguyen

    • Třídy 5. A a 5. B v projektu Finanční gramotnost.
     • Třídy 5. A a 5. B v projektu Finanční gramotnost.

     • Fotogalerie

      Žáci získávali informace a poznatky o hospodaření s penězi. Prozkoumávali bankovky a jejich ochranné prvky pod lupou i UV zářením, seznámili se s pojmy bankomat, účet, kreditní karta, účtenka. Všichni si nakonec vyrobili pokladničku prasátka, do které si, doufáme, něco našetří.

    • Vedoucí školní jídelny informuje
     • Vedoucí školní jídelny informuje

     • Dovolujeme si upozornit rodiče dětí, které se stravují ve školní jídelně, že na portálu e-strava byla zavedena nová služba Finanční informace. Najdete ji po přihlášení dítěte do aplikace e-strava (při odhlašování obědů nebo výběru jídel).

      Pokud zvolíte možnost Finanční informace, zobrazí se vyúčtování stravného za celý školní rok. Používáte-li operační systém Apple nebo Android, můžete si aplikaci stáhnout i do chytrých mobilů.


      Jana Pavlínová, vedoucí školní jídelny

    • Domácí úkoly do pátku 7. 5. 2021
     • Domácí úkoly do pátku 7. 5. 2021

     • Milí rodiče a žáci,

       

      přejeme Vám v prvním květnovém týdnu mnoho sil v plnění povinností. Přejeme Vám hezký lásky čas.

       

      S přáním pěkného květnového víkendu, 

      Vaši učitelé

       

      Stálý rozvrh pro online výuku pro 2. stupeň naleznete zde.

       

      Pokud budete mít potřebu komunikovat s učiteli, neváhejte použít školní e-mailové adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zdislava.net.

       

      Nezapomeňte, že naše školní psycholožka Mgr. Radka Miková (radka.mikova@zdislava.net) je Vám v případě potřeby k dispozici. Můžete ji zastihnout na čísle: +420 731 085 420.

       

      4. ročník: Klikněte na odkaz zde.

      5. A: Klikněte na odkaz zde.

      5. B: Klikněte na odkaz zde.

      6. ročník: Klikněte na odkaz zde.

      7. ročník: Klikněte na odkaz zde.

      8. ročník: Klikněte na odkaz zde.

      9. ročník: Klikněte na odkaz zde.

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje