• Přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“
     • Přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“

     • Plakát

      Sdílíme s vámi pozvánku na akci zaštiťovanou Úřadem práce „Řemeslo má zlaté dno“, která se uskuteční 6. - 7. 10. 2021 v čase od 9:00 do 15:00 ve Sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302.

      Podmínky pro vstup na akci:

      - dokončené očkování (nejméně 14 dní)

      - doklad o prodělání onemocnění covid-19 do 180 dní nákazy 

      - negativní PCR test ne starší 7 dní 

      - negativní antigenní test ne starší 72 hodin

       

    • Sběr kaštanů a žaludů
     • Sběr kaštanů a žaludů

     • Plakát

      V měsíci říjnu se můžete zapojit do sbírání kaštanů a žaludů, které předáme k výsatbě nových stromků a jako potravu pro lesní zvířátka. 

    • Jak jsme se učili písmena O a S
     • Jak jsme se učili písmena O a S

     • První školní den nás s písmenkem O přivítala opička Olinka. S obrem Oliverem jsme obdivovali a okukovali jeho obrovský ostrov, ochutnávali ovoce a účastnili se olympiády. 

      V týdnu s písmenkem S jsme si připravili super skvělou svačinu, stavěli stavby nebo sílili svaly. Všichni jsme si také užili společně strávený výlet v Petřkovicích.

    • Orientační dny třídy VI.B
     • Orientační dny třídy VI.B

     • Fotogalerie

      15. – 17. 9. Stará Ves nad Ondřejnicí

      Byly to krásné tři dny společného prožívání, které zkrásnily náš už tak skvělý kolektiv ve třídě. Program byl zaměřen na podporu sociálního klimatu ve třídě, spolupráci, rozvoj osobnosti a uvědomění si důležitosti některých sociálních aspektů (společenství, kamarádství, vztahy, volný čas, vzory, uvědomění si svého vlastního života v pojetí času i celkově). Program se odehrával venku i vevnitř. Aktivit a zábavy bylo mnoho. Žáci soutěžili, bojovali, vyvíjeli různé taktiky, zamýšleli se, hráli různé sportovní hry, opékali špekáčky, sbírali plody, hráli divadlo (netradiční pohádky), spali ve vlaku a nechyběla ani mše svatá v kostele.  Všichni děkovali za vše dobré a krásné, co prožili. Byli ovšem smutní, že se do Staré Vsi podívají znovu až za tři roky v IX. třídě.

      Mgr. Kamila Neuwerthová a asistent pedagoga Ludmila Bajerová

    • Orientační dny třídy VI. A
     • Orientační dny třídy VI. A

     • Fotogalerie

      13. – 15. 9. Stará Ves nad Ondřejnicí

      Náš pobyt ve Staré Vsi se nesl v duchu pohody a slunného počasí. Čekali na nás 4 týmáci, Otec Jan Slavík a jáhen Karel. Program byl vskutku bohatý, hravý a většinou se odehrával venku. Každý den dopoledne se žáci zamýšleli nad nějakým tématem – jak využíváme svůj čas, jaký jsem kamarád a kdo je můj životní vzor. Aktivit v týmech nebo malých skupinkách bylo také mnoho, ať už se soutěžilo v indiánských hrách nebo šlo o bojovku v lese. Týmy musely vždycky najít společné řešení, vymyslet taktiku nebo využít kreativních schopností svých členů. Nechyběla ani mše svatá v kostele, opékání špekáčků a netradiční pohádky. A po spaní ve vagónu a skákání na trampolíně se bude všem stýskat. Na shledanou za tři roky!

    • Logická olympiáda 2021
     • Logická olympiáda 2021

     • Logická olympiáda přináší zábavnou formou aktivity, na které ve školních osnovách mnohdy nezbývá místo. Všechny soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí. S trochou nadsázky lze říci, že pro jejich řešení je potřeba pouze „zdravý rozum“. Nejedná se tedy o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

      Na rozdíl od oborových soutěží typu matematické, fyzikální či biologické olympiády nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Významným úspěchem bývá i odhalování skrytých talentů dětí, o jejichž nadání okolí nemusí vůbec vědět.

      I v tomto roce vybízíme žáky, abyste se do Logické olympiády zaregistrovali, a to na webových stránkách www.logickaolympiada.cz přes ikonku vpravo nahoře Vstup do soutěže a poté Chci se zaregistrovat. Pozor, zaregistrovat se můžete pouze do konce září.

      V říjnu proběhnou základní kola pro jednotlivé kategorie soutěžících.

      Všem soutěžím přejeme hodně úspěchu a radosti při přemýšlení nad logickými úlohami.

      Miluše Goldová

    • Den církevních škol
     • Den církevních škol

     • Fotogalerie

      V tomto školním roce jsme Den církevních škol oslavili mší svatou na mariánském poutním místě v Petřkovicích. Po té jsme se vydali na nedaleký kopec Svinec. Odtud jsme mohli obdivovat naše beskydské kopečky. Starší děti pak čekala ještě cesta na Skalky. Díky příznivému počasí a dobré náladě poutníků se nám výlet vydařil.

    • Doučování žáků
     • Doučování žáků

     • Vážení rodiče,

       

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Více informací můžete nalézt ZDE

      Je to šance… Doučování nemusí být jen dohánění učiva pro dobré známky. Je to příležitost pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu bližší vztah. Nechceme jen dohánět zameškané, je to příležitost také poznávat dosud skryté. Doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání.

      Naše škola v rámci Národního plánu doučování bude otevírat jednotlivé kroužky doučování, a to z matematiky, českého a anglického jazyka. Doučování povedou naši či externí učitelé.

      Pedagogové vytipovali žáky, kterým je doporučeno navštěvovat doučování. Přihlášku pro tyto žáky k doučování obdrží rodiče na třídních schůzkách.

    • Třídní schůzky
     • Třídní schůzky

     • Vážení rodiče,

      v úterý 21. září proběhnou na naší škole první třídní schůzky v tomto školním roce.

      Třídní schůzky proběhnou v jednotlivých třídách od 15 hodin.

      Těšíme se na setkání s Vámi.

      Třídní učitelé

       

    • Pouť ke Dni církevních škol
     • Pouť ke Dni církevních škol

     • Ve čtvrtek 16. 9. 2021 proběhne pouť ke Dni církevních škol. Cílová destinace jsou Petřkovické Lurdy

      Sraz: 7:45 na parkovišti u kostela sv. Bartoloměje v Kopřivnici

      Příjezd: cca 13:30 ke škole                                              

      Cena: 50 Kč

      Program: 9:15 společná mše, výšlap na Kojetín, Svinec (délka: I. st. 5 km, II. st. 7,5 km)

      S sebou: pláštěnka, sportovní oblečení (teplejší) a obuv, roušky do autobusu, větší svačina a pití (obedy budou dětem odhlášeny)

    • My jsme prvňáčkové a všechno je tu nové...
     • My jsme prvňáčkové a všechno je tu nové...

     • Fotogalerie

      V pátek 3. 9. si prvňáčci přinesli do školní kaple aktovky, které Otec Martin požehnal. 

      Potom jsme ve třídě přivítali návštěvu. Přišli k nám deváťáci. Každý prvňáček si vybral svého nového kamaráda, který mu ukázal celou školu. Společně si ve dvojičkách povídali, malovali a nakonec si vyměnili dárečky. Moc se těšíme na další společné zážitky.

    • Ředitelské volno 27. 9.
     • Ředitelské volno 27. 9.

     • Vážení rodiče,

      na pondělí 27. 9. vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno. V tento den nebude v provozu jídelna, školní družina ani klub. Děkuji za pochopení.

      Pavel Janek, ředitel školy

    • První den školy
     • První den školy

     • Fotogalerie

      Konečně jsme zahájili nový školní rok! Vítali jsme prvňáčky a jejich rodiče a společně jsme tento den zakončili v kostele sv. Bartoloměje. Přejeme úspěšný start!

    • Zahájení školního roku
     • Zahájení školního roku

     • Milí žáci a rodiče, 

      sdělujeme, že školní rok zahájíme ve středu 1. září v 8 hodin ve škole. Zvláště se těšíme, že tento den přivítáme naše prvňáčky. Ti mohou přijít i se svými rodiči, rodiče starších žáků prosíme, aby do školy vstupovali jen v nutných případech. Prosíme všechny o dodržení protiepidemických opatření, která jsou platná na naší škole. Komplexní Soubor doporučení MŠMT pro školy přikládáme zde.

      Žáci všech tříd se budou 1. a 6. září testovat neinvazivními PCR testy (stejně jako v závěru loňského školního roku). Výsledky testů obdrží rodiče SMS zprávou nejpozději do 48 hodin.

      Po zahájení ve škole se přesuneme do chrámu sv. Bartoloměje, kde v 9:30 začne bohoslužba s prosbou o Boží požehnání do nového školního roku. Po skončení bohoslužby půjdou děti domů. Obědy ani školní družina v tento den nejsou k dispozici.

      Ve školním informačním systému EduPage se můžete podívat na rozvrh hodin pro tento školní rok.

      Přejeme všem dobrý vstup do školy.

      Ing. Pavel Janek

      ředitel školy

    • Upozornění pro rodiče - prodej stravného
     • Upozornění pro rodiče - prodej stravného

     • Provozní doba prodeje stravného a čipů na měsíc září ZDE

      Přihlášení žáků na stravování probíhá u vedoucí školní jídelny pí Pavlínové v ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, tel. 556 811 343 nebo 739 446 833.

      K vedoucí školní jídelny prosím používejte boční vchod od rampy.

      První stravné na měsíc září se platí v hotovosti. Zakoupení čipu stojí 100,00 Kč.

       

      Pavlínová Jana

      vedoucí školní jídelny                                                                                       

    • Školní výlet VIII. třídy – Mosty u Jablunkova
     • Školní výlet VIII. třídy – Mosty u Jablunkova

     • Fotogalerie

      V úterý - těsně před rozdáváním vysvědčení se osmáci vydali na dlouhou cestu vlakem. Jejich hlavním cílem byla bobová dráha v Mostech u Jablunkova. Mnozí si nedovedli moc představit, do čeho vlastně jdou, ale všichni si to nakonec velmi užili. Někteří využili i další místní atrakci – trampolíny. Po malém obědě ve zdejší krásné srubové chatě Grůň se vydali na pěší výlet k horské chatě Studeničné. Přestože bylo horko a cesta místy hodně do kopce, zvládli to díky tomu, že trasa vedla lesem, kde byl stín. V cíli je čekala příjemná výletní restaurace s občerstvením a po krátkém odpočinku využili zdejší hřiště k zajímavé hře, kterou si sami vymysleli. Těsně před nastoupením do vlaku se pobavili ještě s létajícím talířem a v nedaleké cukrárně si pochutnali na výborné zmrzlině.

      Mgr. Renata Kopecká

    • Výlet VI. třídy
     • Výlet VI. třídy

     • Fotogalerie

      V posledním týdnu školy jsme vyrazili do Nového Jičína objevit krásy přírody a temného laserového světa z říše Laser Game. Společně jsme se vyblbli a trénovali mušku a pak jsme pár mušek chytali v lesích. Navštívili jsme Čerťák a zkoumali okolí. Po cestě jsme také mohli obdivovat kamenné divalo a zvěrokruhovou zahradu. Parádně jsme si to užili!

      Mgr. Robin Nguyen

    • Zakončení školního roku
     • Zakončení školního roku

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      přiblížil se závěr tohoto velmi zvláštního školního roku.

      Ve středu 30. 6. proběhne od 8 hodin děkovná bohoslužba v chrámu sv. Bartoloměje. Prosíme, nezapomeňte na dodržování platných hygienických opatření - respirátory/roušky, desinfekce rukou a rozestupy.  Po bohoslužbě následuje rozdávání vysvědčení třídními učiteli v blízkosti kostela. Poté děti odcházejí domů.

      Obědy jsou v tento den odhlášeny.

      Zrušena je i školní družina.

      Přejeme pěkné prožití letních prázdnin, hodně sluníčka a pohodových dnů.

      Miluše Goldová, ZŘŠ

    • Zdislavin les
     • Zdislavin les

     • Fotogalerie

      Video

      Minulý rok uběhlo 800 let od narození patronky naší školy. A protože loni jsme kvůli pandemii toto krásné výročí oslavit nemohli, učinili jsme tak letos ve čtvrtek 24.6. při sportovní dni. Na jednotlivých stanovištích jsme v týmech plnili úkoly a poznávali při nich sv. Zdislavu jako maminku, ošetřovatelku, hradní paní i světici. Počasí nám přálo, nálada byla pohodová, byl to povedený den! 

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje