• Beseda s trenérem Václavem Varaďou
     • Beseda s trenérem Václavem Varaďou

     • Fotogalerie

      V úterý naši žáci prožili fantastické setkání s trenérem hokejového týmu HC oceláři Třinec s panem Václavem Varaďou. Mohli jsme se dotknout obrovského poháru pro Mistry Extraligy 2021/2022. Pan Varaďa všechny žáky zaujal a beseda proběhla v pohodové atmosféře. Dozvěděli jsme se nejen fakta o hokeji, ale i zajímavosti o zákulisí tohoto sportu. Trenér žáky povzbudil, aby se nebáli a vytrvali  jít za svým cílem. Plnit si své sny je krásné, ale náročné. Děkujeme za setkání. 

    • Vzhůru na palubu
     • Vzhůru na palubu

     • Fotogalerie

      Minulý týden třeťáci obdrželi pirátské cestovní pasy, postavili si lodě, napnuli plachty a podle pokynů kapitána vypluli hledat ztracený poklad poblíž ostrova "Kletné". Cesta nebyla vůbec snadná. Obklíčili nás nepřátelští piráti, ale všechny jsme naštěstí zneškodnili. Pokladnu plnou peněz a odměn se podařilo nakonec vypátrat a otevřít pěti klíči. Vítězství bylo v kapse. Počasí nám přálo a všechno jsme si náramně užili. 

      Mgr. Radka Buzková

    • Voda a vodní organismy - 6.A + 6.B
     • Voda a vodní organismy - 6.A + 6.B

     • Fotogalerie

      Hodinu přírodopisu jsme si zpestřili environmentálním programem „VODA A VODNÍ ORGANISMY“.  Vydali jsme se na Červený kámen, kde jsme soutěžili ve sběru kartiček. Z papírků jsme skládali a poznávali vodní živočichy. Kvůli nepříznivému počasí jsme se celí zmáčení vrátili zpátky do školy. Ve škole jsme s programem  pokračovali dále. V pracovním listu jsme poznávali vodní živočichy a porovnávali kvalitu vody. Na konec jsme hráli hru, kde jsme lovili rybičky. Moc jsme si to užili.

      Sofie Varaďová a Veronika Vašendová (žákyně 6.B)

    • Sedmero řemesel s dědečky
     • Sedmero řemesel s dědečky

     • Fotogalerie

      Na pomoc s řemesly si prvňáčci pozvali své dědečky. Ti jim ukázali, co dělá horník, zedník, automechanik, elektrikář, úředník, truhlář a kovář. Společně si vyzkoušeli zatloukat hřebíky do podkov, projet dráhu opraveným autem nebo obrousit dřevěné puzzle. Svou odvahu museli prokázat projitím podzemní stezky, za kterou dostali od dědy drahokam. Vydařené odpoledne jsme zakončili společnou večeří.

      Mgr. Katerina Šulová

    • Zážitkový pobyt s DDM - Cesta pirátů za pokladem
     • Zážitkový pobyt s DDM - Cesta pirátů za pokladem

     • Fotogalerie

      Žáci 4. ročníku se ve středu 4. 5. 2022 vydali na dobrodružnou pirátskou výpravu za pokladem. Celá posádka se nejprve připravovala v náročných týmových hrách, kde si všichni vyzkoušeli své fyzické síly i vědomosti. Dětem se velmi líbila hra na hvězdáře a výroba vlastního plavidla z přírodnin. V pátek nastala chvíle, kdy se čtvrťáci vydali hledat poklad. Nejprve však  museli získat pět klíčů od zamčené truhly. Díky dobré spolupráci se k pokladu všichni šťastně dostali. V Kletné se nám moc líbilo, prožili jsme zde tři krásné dny.     

      Mgr. Pavla Poláčková

    • Mezinárodní den tance
     • Mezinárodní den tance

     • Fotogalerie

      Na pátek 27. dubna připadal den na oslavu tance. My jsme toho využili a dali si extra tanečky na oslavu tohoto dne. Žáci 1. a 2. stupně se spojili a vytvořili neskutečnou dynamickou skupinu tanečníků. V repertoáru byly tance jako Jerusalema, Waka Waka a společenské tance, konkrétně Jive a Cha Cha. Děkuji všem zúčastněným a nadšeným tanečníkům!

      Mgr. Robin Nguyen

    • Putování ptačím rájem
     • Putování ptačím rájem

     • Fotogalerie

      V úterý vyrazili žáci VII. třídy s paní učitelkou Sadochovou vlakem do Studénky. Z nádraží se vydali k přírodní rezervaci Kotvice, která je součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří. Přírodní rezervace Kotvice je mělký rybník, kde roste ohrožená rostlina kotvice plovoucí, podle níž má svůj název. Významný je i  rákos a orobinec, protože spolu s lužním lesem poskytují vhodné hnízdiště vodnímu ptactvu. Mohli zde pozorovat hnízdící kormorány velké i volavky  popelavé a racky chechtavé. Hnízdí zde také moták pochop, žijí zde potápky, zrzohlávka rudozobá a řada dalších zajímavých ptačích druhů. Počasí nezklamalo, průvodce Petr Arnošt o přírodě poutavě vyprávěl a vlak zpět jsme včas stihli.

      Mgr. Jana Bernátková

    • Školní družina a klub: Jaký byl první jarní měsíc?
     • Školní družina a klub: Jaký byl první jarní měsíc?

     • Fotogalerie

      Tematicky jsme se věnovali městu Kopřivnice - kultuře, sportu, umění. Proběhlo velikonoční tvoření. Starší děti přišly předvést své hudební nástroje na minikoncertu a na oplátku se pak ukázaly i mladší děti. Proběhla výsadba kytiček, batikování triček a došla řada i na divadélko. V kuchyňce se vesele peklo. Užili jsme si v parku Den Země a dovádění na hřišti. Těšíme se na květen.

      Vaše vychovatelky.

    • Revolution train - protidrogový vlak
     • Revolution train - protidrogový vlak

     • Fotogalerie

      Ve středu 27. 4. přijela na kopřivnické nádraží vlaková souprava Revolution Train. Žáci VII., VIII. a IX. třídy, kteří do vlaku nastoupili, se stali součástí preventivního programu v oblasti návykových látek. Díky interaktivním technologiím se stali aktivními účastníky příběhu. Tím je provázel lektor, který se skupinou diskutoval o jednotlivých tématech. Na několika místech filmového příběhu také současně zapisovali do dotazníků, jak by se v dané situaci zachovali oni sami. Žáci se tak mohli vžít do situací, které sebou zneužívání drog přináší. Cílem projektu je prostřednictvím všech smyslů zapůsobit na návštěvníka vlaku, apelovat na zdravý způsob myšlení a inspirovat k pozitivním životním rozhodnutím.

      Mgr. Jana Bernátková

    • Zdravý životní styl - strava a pohyb v životě
     • Zdravý životní styl - strava a pohyb v životě

     • Fotogalerie

      Ve dnech 23. 3. a 27. 4. se žáci VIII. a IX. třídy seznámili s různými pohledy na stravování a pohyb v životě člověka. Po úvodní teoretické besedě, kde žáci aktivně diskutovali nejen s lektorkou, ale i mezi sebou, si mohli prakticky vyzkoušet různé cviky pro udržení dobré tělesné kondice. Zajímavé pro žáky bylo především cvičení na balančních podložkách – bosu. Jako velmi přínosné se ukázalo také rozlišení vhodnosti cviků pro kluky a děvčata.

    • Turnaj ENGLISH SCRABBLE Junior ZŠ a gymnázia 2022
     • Turnaj ENGLISH SCRABBLE Junior ZŠ a gymnázia 2022

     • Fotogalerie

      Dne 21. dubna 2022 vybojovaly Zuzana Caloňová a Eliška Čechová  2. místo  v soutěži  English Scrabble Junior, kategorie základní školy.  Zuzana Caloňová 8. místo, Eliška Čechová 9. místo z 32 žáků v kategorii jednotlivců.  Turnaj byl organizovaný gymnáziem Příbor. Zúčastnilo se 16 základních škol a gymnázií z našeho kraje. Organizace turnaje byla skvěle  zajištěna. Oběma našim žačkám, které si soutěž moc užily, děkujeme  za reprezentaci školy.

      Mgr. Kamila Neuwerthová

    • Sexuální výchova ve škole
     • Sexuální výchova ve škole

     • Fotogalerie

      Nauce o lidské sexualitě a sexuálním chování se u nás ve škole věnujeme od první třídy napříč vyučovanými předměty. Letos jsme pozvali do deváté třídy psychologa, terapeuta a kněze P. PhLic. Mgr. Lukáše Engelmanna, aby žákům nabídl pohled na lidi s homosexuální orientací a širokého spektra sexuálních a genderových identit LGBT. Přednášku zahájil konstatováním: „Nemalý počet mužů a žen má hluboce zakořeněné homosexuální sklony. Proto se nedá tato skutečnost přehlížet ani odsuzovat.“ Dále citoval oficiální stanoviska katolické církve, která jako taková přijímá a miluje každého člověka, ale zavrhuje hřích. Popsaný stav označil jako druh hendikepu vůči většinové populaci a nabádal posluchače k vyjádření podpory a naslouchání těmto lidem. Na závěr odpovídal na dotazy žáků. Příjemné a poučné setkání budeme chtít zopakovat i v příštím roce.

      Mgr. Jan Žižlavský

    • FLORBAL - přátelský turnaj základních škol
     • FLORBAL - přátelský turnaj základních škol

     • Fotogalerie

      Ve středu 20. 4. 2022 se mladší žáci konečně dočkali florbalové soutěže. Nehrálo se dva roky. Na turnaj přijelo celkem pět škol z celé Kopřivnice, a tak bylo na co koukat. Přestože se našim klukům příliš nedařilo, všichni si užili pravé florbalové atmosféry – bojovalo se, fandilo se a především získali cenné zkušenosti do budoucna.

      Mgr. Renata Kopecká

    • I. třída - čajovna
     • I. třída - čajovna

     • Fotogalerie

      Středu 13. 4. si prvňáčci zpříjemnili čajem a čokoládou. Multimediální učebna se na tento den proměnila v čajovnu. 

      Na úvod se děti dozvěděly z čeho se obě pochutiny vyrábějí a jak se zpracovávají. Ochutnávaly různé druhy čajů ze svých oblíbených hrníčků, vyráběli čokoládovo-ovocné špízy a vytvářeli si svůj časopis.

      Na závěr přišlo to, na co všichni čekali - sladké mlsání. Ty spokojené čokoládové úsměvy stály za to. Plní energie si všichni s chutí zatančili tanec Čokoláda.

      Mgr. Kateřina Šulová

    • Duchovní obnova pro žáky 8. třídy
     • Duchovní obnova pro žáky 8. třídy

     • Fotogalerie

      Na přelomu března a dubna vyrazila parta osmáků na chaloupku ve Vidči, aby upevnili vztahy mezi sebou i s Bohem. Kromě silných duchovních chvilek je čekaly i aktivity zaměřené na sebepoznání a zážitkové hry – třeba ta, kde si v roli MUKLů vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké je to zažívat nesvobodu a nespravedlnost. Těch pár dnů si všichni užili, i když nám počasí nepřálo. Hlavně, že jsme byli spolu!

    • Velikonoční jarmark
     • Velikonoční jarmark

     • Fotogalerie

      Ve dnech 11. a 12. 4. proběhl v naší škole velikonoční jarmark. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvoření výrobků, přípravě a organizaci akce.Také moc děkujeme všem, kteří přišli a zakoupili si velikonoční dekoraci. Výtěžek jarmarku 10 150,- Kč bude použitý na nákup školních pomůcek pro děti z Ukrajiny.   

      Vychovatelky ŠD

    • Třídní schůzky
     • Třídní schůzky

     • Vážení rodiče,

      třídní schůzky proběhnou v úterý 19. dubna ve všech třídách.

      Připravili jsme pro Vás nový přihlašovací systém přes EduPage. Ve zprávě, kterou jste obdrželi,

      je potřeba si vybrat nejprve jméno třídního učitele Vašeho dítěte a u něj rezervovat termín. Pokud chcete konzultaci i u netřídního učitele, který učí Vaše dítě, kontaktujte jej a domluvte si konzultaci individuálně.

      Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání.

      Miluše Goldová

    • Projektový den VI. B
     • Projektový den VI. B

     • Fotogalerie

      Projektový den zaměřený na hmyz s proměnou dokonalou a nedokonalou, byl dokonalý. Žáci pozorovali mikroskopem hmyz, který si přinesli v lihu a ve skupinkách vytvořili lapbooky.

    • Projektový den VI. A – Čeští ilustrátoři pro děti a mládež
     • Projektový den VI. A – Čeští ilustrátoři pro děti a mládež

     • Fotogalerie

      Žáci VI. A začali tento den netradičně – únikovkou. Rozděleni do 4 skupin nejprve za pomocí tabletů splnili 4 pravopisné úkoly, za které obdrželi kódy. Tyto kódy napsané na obálce na chodbě skrývaly body ze života jednoho z ilustrátorů. Každá skupinka zpracovala výstup o jednom ilustrátorovi. Pak se skupinky vrhly na text a otázky s ním spojené. Když byly otázky zodpovězeny, dostali žáci výtvarný úkol – domalovat část obrázku Mikoláše Alše nebo napodobit kresbu jednoho z ilustrátorů. Nakonec každý člen skupinky prezentoval svou část zpaměti před třídou. Všechny náročné úkoly žáci zvládli velmi pěkně.  

      Mgr. Lucie Tvarůžková

    • Projektový den VII. třídy - Zážitková restaurace
     • Projektový den VII. třídy - Zážitková restaurace

     • Fotogalerie

      Žáci VII. třídy měli bojový úkol, a to připravit menu o dvou chodech (předkrm a hlavní chod). Již před samotným projektovým dnem si museli nejdříve obstarat suroviny do daného finančního limitu. Náslědně byli žáci rozděleni do čtyř skupin a pustili se do práce. Nejen, že měli na starosti připravit jídlo, ale tvořili také logo restaurace a degustační list v grafickém programu a design pro prostírání. Na závěr odprezentovali průběh svého počínání při plnění úkolů. Všichni se moc bavili a tvořili super týmy! Jídla se povedla a porota se olizovala za ušima. Byl to příjemný den! 

      Mgr. Robin Nguyen

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje