• O předmětu

   • Zeměpis, neboli geogrefie, je vědní disciplína, která je velmi široce rozkročena svým přírodovědným i společenskovědním zaměřením.

    Předmětem studia geografie je krajinná sféra.

    Diciplína zkoumá přírodní jevy i důsledky a projevy lidské činnosti na naší planetě a klade je do vzájemných vazeb a souvislostí.

    Více informací zde.

   • Další informace

 • Charakteristika předmětu

   • Cvičíme různé dovednosti
   • Důraz je kladen na problémové učení, dovednosti kritického, analytického i syntetického myšlení.

   • Oblíbený předmět
   • Zeměpis se řadí u významného množství českých žáků k oblíbeným předmětům.

   • Lokalizujeme jevy na mapě
   • Někdo mapy rád, někdo méně. Jednou z důležitých geografických dovedností je schopnost orientace na mapě světa.

   • Zamýšlíme se nad přírodními jevy
   • Příroda je plná jevů, které bereme jaksi samozřejmě, aniž bychom si je dovedli racionálně zdůvodnit; proto se geografie věnuje jejich vysvětlení a pochopení.

   • Zamýšlíme se nad společenskými jevy
   • Kromě vztahů příroda - člověk, se geografie věnuje také úvodu do politického uspořádání společnosti, aktuálním mezinárodním otázkám a problémům a ekonomickým souvislostem.

   • Zeměpisná olympiáda
   • Ti nejlepší z jednotlivých tříd mohou změřit své síly na zeměpisné olympiádě.

    Úspěšní soutěžící se shodují, že pouze znalosti a dovednosti ze školy nestačí, pro významnější úspěch je potřeba být také trochu nadšencem.

   • Pracujeme s elektronickým zdroji
   • V rychle měnícím se světě je důležité naučit se pracovat s elektronickým zdroji, v geogrefii jich proto vhodně využíváme.

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje