• Maraton psaní dopisů
     • Maraton psaní dopisů

     • Článek v EN

      Hodnotící zpráva projektu

      V minulém školním roce se tehdejší VII. třída zúčastnila maratonu psaní dopisů za pana Bernarda Caal Xola z Guatemaly, který byl nespravedlivě vězněn, když chránil řeku Cahabón před neoprávněnou výstavbou elektráren Ovex I a II. Organizace Amnesty International zahájila kampaň na jeho propuštění. To se nakonec díky podpoře lidí, kteří se zúčastnili psaní dopisů podařilo! Je to i velký úspěch pro naše letošní osmáky! Díky!

      Mgr. Robin Nguyen

    • Zahájení tanečních čtvrtků
     • Zahájení tanečních čtvrtků

     • Fotogalerie

      Již v minulém roce se nám osvědčily tanečky, které oživily chody 1. a 2. stupně. V tomto školním roce se jedná o taneční čtvrtky, konající se o velké přestávce každý týden. Ač se žáci pomalu seznamují se vším, co je letos čeká a pomalu na školní tempo nabíhají, u tanečků tomu tak nebylo! Rozpohybovali jsme boky, prošlapali papuče a uvolnili veškerou frustraci. Tanečky jedem!

      Mgr. Robin Nguyen

    • Partnerství 1. a 9. ročníku - mít svého parťáka je fajn
     • Partnerství 1. a 9. ročníku - mít svého parťáka je fajn

     • Fotogalerie

      Přijít mezi nové děti, do nové budovy, to není pro prvňáčky vždy snadné. Je fajn mít ve škole svého "anděla". A když je až z 9, třídy, to je úplně nejlepší. Toho svého si našli všichni a vypravili se s nimi na "objevování ". Pomáhala jim v tom plyšová zvířátka schovaná na důležitých místech školy. Cestou si povídali a do třídy se pak vrátili jako parťáci. Těšíme se, že si spolu ještě užijí několik pěkných chvilek. Zatím stačí návštěva o přestávce.

      Za spokojené prvňáčky Mgr. Vladimíra Kupčíková

    • Jak spolu chceme prožít poslední školní rok?
     • Jak spolu chceme prožít poslední školní rok?

     • Deváťáci mají před sebou zásadní školní rok. Čeká je rozhodování o tom, jakým směrem se dál vydat, tvorba a obhajoba závěrečných prací, ale také velmi příjemné momenty jako první taneční nebo Orientační dny v DSM Stará Ves.

      Dříve, než začala výuka, se se školní psycholožkou zamysleli nad tím, jak by společně chtěli poslední společný rok prožít. Nad metaforou létajícího balónu udělali analýzu silných stránek (co nás povznáší a drží ve vzduchu) a slabších stránek třídy (co nás tíží a táhne k zemi). Od té se pak odrazili a ve skupinách přemýšleli a diskutovali nad tím, co změnit, aby to v kolektivu lépe fungovalo. A protože se změnou je vždy dobré začít u sebe, napsal si každý také své osobní předsevzetí.

      Milí deváťáci, přeji vám, aby se vaše myšlenky a předsevzetí co nejvíce naplnily a aby se vám spolu v devítce dobře žilo!

      Mgr. Radka Miková – školní psycholožka

    • Zahájení školního roku 2022/23
     • Zahájení školního roku 2022/23

     • Fotogalerie

      První den nového školního roku vyvrcholil bohoslužbou v chrámu svatého Bartoloměje. Do první třídy nastoupilo 20 zvídavých prvňáčků. Kopřivnický farář a školní kaplan v jedné osobě Martin Kudla připoměl v promluvě Den modliteb za péči o stvoření. Vyzval přítomné k úžasu nad krásami které nás každodenně obklopují a popřál mnoho sil do nového školního roku.

      Mgr. Jan Žižlavský

    • Zahájení školního roku
     • Zahájení školního roku

     • Milí žáci a rodiče,

      sdělujeme, že školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září v 8 hodin ve škole v jednotlivých třídách. Zvláště se těšíme, že tento den přivítáme naše prvňáčky a jejich rodiče.

      Po zahájení ve škole se přesuneme do chrámu sv. Bartoloměje, kde v 9:15 začne bohoslužba s prosbou o Boží požehnání do nového školního roku. Po skončení bohoslužby půjdou děti domů. Obědy ani školní družina v tento den nejsou k dispozici.

      Ve školním informačním systému EduPage se můžete podívat na předpokládaný rozvrh hodin pro tento školní rok.

      Přejeme všem dobrý vstup do školy.

      Ing. Pavel Janek

      ředitel školy

    • Upozornění pro rodiče
     • Upozornění pro rodiče

     • Dne 24. 8. 2022 bylo  provedeno stažení inkasních plateb na měsíc září 2022 a bylo zjištěno, že téměř 50 žáků nemá zaplacené stravné z důvodu nenavýšení limitu na Vašem účtu.

      Žádáme o zaplacení dlužné částky na účet školní jídelny (0100059851/0800) s uvedením var. symbolu dle oznámení banky o neprovedeném inkasu. 

      Strávníci, kteří nemají zaplacené stravné budou do doby provedení úhrady vyloučeni ze stravování.

       

      Pavlínová Jana

      vedoucí školní jídelny

    • Loučení žáků IX. třídy se školou, setkání s rodiči
     • Loučení žáků IX. třídy se školou, setkání s rodiči

     • Fotogalerie

      A je to tady. Devátá třída se loučí.

      Za to, že nás připravili na život, jsme si pro ně připravili pestrý program. Vládla mu taneční a hudební vystoupení. Na programu byla i prezentace o tom, jak jsme se změnili za těch dlouhých devět let a taky o tom, jaká třída jsme - ať už se to týká těch dobrých věcí nebo těch malinko horších.

      Nevím, co dál říct. Snad jen, že jsme všichni rádi, že jsme mohli strávit těch devět let právě na této škole. Myslím, že na ni budeme všichni vzpomínat s láskou.              

      žákyně 9. roč.  Eliška Čechová

    • Sportovní turnaj v Hradci nad Moravicí
     • Sportovní turnaj v Hradci nad Moravicí

     • Fotogalerie

      V pondělí 27. června se vydalo asi 50 žáků II. stupně do okresu Opava, kde je podobná škola jako je ta naše – CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí. Celé dopoledne jsme s nimi poměřovali sportovní síly. Soutěžilo se ve futsalu, florbalu, volejbale a ringu. Žákům z Hradce se více dařilo ve futsalu a volejbale, my jsme zase excelovali ve florbalu a ringu. A přestože jsme letos neměli příliš štěstí při losování a k vítězství chyběla i ona pověstná kapička …, myslím, že sportovní zážitky zůstanou ještě dlouho ve vzpomínkách a srdcích všech účastníků. Turnaj byl nakonec okeřeněn i závěrečným přátelským futsálkovým utkáním učitelů.

      Mgr. Renata Kopecká

    • Výlet IX. třídy – Satinské vodopády u Malenovic
     • Výlet IX. třídy – Satinské vodopády u Malenovic

     • Fotogalerie

      V úterý 28. června 2022 jsme se vydali na jednodenní výlet do Beskyd. Do Frýdlantu jsme dojeli vlakem a pak už jen po svých. Asi v polovině naší 16 km dlouhé túry jsme se pokochali zvláštními skalními útvary a zajímavými vodopády na horském potoce Satina. Nejsou sice moc velké ani známé, ale mnozí z nás sem jistě zajedou znovu i se svými rodiči nebo známými. Přestože nám počasí moc nepřálo a několikrát jsme zmokli, nenechali jsme si pokazit náladu a na poklidný výlet uprostřed nádherné beskydské přírody budeme jistě rádi vzpomínat.

      Mgr. Renata Kopecká

    • Školní družina a klub - červen
     • Školní družina a klub - červen

     • Fotogalerie

      Poslední horký měsíc tohoto školního roku byl zaměřen především ochraně životního prostředí a třídění odpadků. Své místo si našlo i tvoření v kuchyňce, hraní venku nebo karetní zápolení. 

      Loučíme se se školním rokem a přejeme všem krásné prázdniny. Vaše vychovatelky.

    • „To není gymnastika, nebo krasobruslení“
     • „To není gymnastika, nebo krasobruslení“

     • Fotogalerie

      říkal Emil Zátopek, když se jej ptali na výraz při běhu.

      Podobně se tvářili někteří žáci při dnešních sportovních výkonech. Olympijský závod neměl maratonských 42 kilometrů, ale cesta kopcovitým okolím unavila stejně. Na 8 stanovištích jsme si připomněli 100-té výročí narození kopřivnického rodáka Emila Zátopka. Házeli jsme také „oštěpem“ jako jeho manželka, táhli pneumatiku, poznávali i další sportovce. A hlavně se ve skupinách, kde byly děti z různých tříd, učili spolupracovat. Protože nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se, dostali nakonec na stadionu Emila Zátopka medaili všichni.

      Za sportovce 1. stupně Mgr. Vladimíra Kupčíková

    • Kloboukový den
     • Kloboukový den

     • Fotogalerie

      Den jako každý jiný, jen po škole chodí všichni v klobouku. Proč? Protože si Rada žáků pro všechny připravila KLOBOUKOVÝ DEN. Kdo přišel v klobouku dostal poukaz na zmrzlinu, kterou si mohl o velké přestávce vyzvednou. Bylo to příjemné zchlazení v těchto horkých dnech.  

      Mgr. Veronika Žárská

    • Výlet VII. třídy - Lezecká stěna a kuželna
     • Výlet VII. třídy - Lezecká stěna a kuželna

     • Fotogalerie

      Ve čtvrtek 23. června jsme se třídou vyrazili z Kopřivnice pěšky do Lichnova přes Janíkovou louku. Jak cestu tam, tak i celý program jsme si užili. Někteří z nás překonali svůj strach z výšek a dokonce vylezli až na vrchol stěny! Jako odpočinkovou činnost jsme zvolili kuželnu, případně jsme využili volnou plochu pro házení frisbee, kopání s míčem a přihrávkami vzduchem. Byl to krásný slunečný den!
       

      Mgr. Robin Nguyen

    • Výlet VI. A – Flascharův důl u Oder
     • Výlet VI. A – Flascharův důl u Oder

     • Fotogalerie

      Flascharův důl je dolní dílo z přelomu 19. a 20. století. Těžila se zde břidlice, která našla uplatnění třeba jako střešní krytina. Ve čtvrtek 23. 6. se tam vypravili šesťáci, aby zjistili, jak to vypadá ve štolách tohoto nedávno zpřístupněného dolu. Pan průvodce nám rozdal helmy s čelovkami a vypravili jsme se do nitra hory. Uvnitř bylo chladno – jen asi 8 °C – a ze stropu kapala voda. Hledali jsme netopýry, ale ti se tam zdržují jen do května. Dozvěděli jsme se spoustu věcí jak o historii nebo těžbě břidlice, tak o živočiších žijících v dole, lezli jsme 19 metrů vzhůru po žebříku do horního patra štoly a zažili jsme absolutní tmu, když jsme zhasli čelovky. Některá děvčata si zakoupila na památku břidlicové srdce. Díky novým zážitkům i krásnému počasí se nám výlet vydařil.

      Mgr. Lucie Tvarůžková

    • Závěrečné hodnocení školního roku
     • Závěrečné hodnocení školního roku

     • Fotogalerie

      Ve středu 22. 6. proběhlo společné zhodnocení školního roku a ocenění úspěšných dětí. Žáci si také v anketě odhlasovali nejlepšího učitele. Deváťáci se s námi rozloučili tanečním vystoupením a kytičku dostaly dvě paní učitelky, které odcházejí na mateřskou.

    • Organizace posledních školních dnů
     • Organizace posledních školních dnů

     • Milí žáci,  vážení rodiče,

      v posledním školním týdnu bude zkrácená výuka. Žáci 1. stupně se budou vyučovat čtyři hodiny a žáci 2. stupně pět hodin. 

      Poslední školní den se sejdeme v 8 hodin v chrámu sv. Bartoloměje k děkovné bohoslužbě za uplynulý školní rok, třídní učitelé rozdají vysvědčení a poté děti odcházejí domů. Tento den jsou obědy odhlášeny.

      Všem děkujeme za spolupráci v tomto školním roce a přejeme krásné, slunečné a především pohodové prázdniny.

      Miluše Goldová, ZŘŠ

    • Hurá za zvířátky - výlet I. třídy
     • Hurá za zvířátky - výlet I. třídy

     • Fotogalerie

      V pátek 17. 6. putovali prvňáci za zvířátky na Ranč Horečky, kde viděli mnoho druhů zvířat. Většinu z nich mohli pohladit, nakrmit nebo dokonce pomazlit. Nejvíce je zaujala morčátka. Aby se dala chytnout, musely děti prokázat mrštnost a rychlost. Někteří si prohlédli ranč i ze hřbetu koně.  Všichni jsme si výlet moc užili. 

      Mgr. Kateřina Šulová

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje