• Zahájení školního roku
     • Zahájení školního roku

     • Milí žáci a rodiče,

      sdělujeme, že školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září v 8 hodin ve škole v jednotlivých třídách. Zvláště se těšíme, že tento den přivítáme naše prvňáčky a jejich rodiče.

      Po zahájení ve škole se přesuneme do chrámu sv. Bartoloměje, kde v 9:15 začne bohoslužba s prosbou o Boží požehnání do nového školního roku. Po skončení bohoslužby půjdou děti domů. Obědy ani školní družina v tento den nejsou k dispozici.

      Ve školním informačním systému EduPage se můžete podívat na předpokládaný rozvrh hodin pro tento školní rok.

      Přejeme všem dobrý vstup do školy.

      Ing. Pavel Janek

      ředitel školy

    • Upozornění pro rodiče
     • Upozornění pro rodiče

     • Dne 24. 8. 2022 bylo  provedeno stažení inkasních plateb na měsíc září 2022 a bylo zjištěno, že téměř 50 žáků nemá zaplacené stravné z důvodu nenavýšení limitu na Vašem účtu.

      Žádáme o zaplacení dlužné částky na účet školní jídelny (0100059851/0800) s uvedením var. symbolu dle oznámení banky o neprovedeném inkasu. 

      Strávníci, kteří nemají zaplacené stravné budou do doby provedení úhrady vyloučeni ze stravování.

       

      Pavlínová Jana

      vedoucí školní jídelny

   • Kontakty

    • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
    • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
    • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
    • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
    • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
    • Školní družina: 730 573 976
    • ID datové schránky: i3taz98
    • IČ: 49 588 656
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje