• Školní družina a klub - červen
     • Školní družina a klub - červen

     • Fotogalerie

      Poslední horký měsíc tohoto školního roku byl zaměřen především ochraně životního prostředí a třídění odpadků. Své místo si našlo i tvoření v kuchyňce, hraní venku nebo karetní zápolení. 

      Loučíme se se školním rokem a přejeme všem krásné prázdniny. Vaše vychovatelky.

    • „To není gymnastika, nebo krasobruslení“
     • „To není gymnastika, nebo krasobruslení“

     • Fotogalerie

      říkal Emil Zátopek, když se jej ptali na výraz při běhu.

      Podobně se tvářili někteří žáci při dnešních sportovních výkonech. Olympijský závod neměl maratonských 42 kilometrů, ale cesta kopcovitým okolím unavila stejně. Na 8 stanovištích jsme si připomněli 100-té výročí narození kopřivnického rodáka Emila Zátopka. Házeli jsme také „oštěpem“ jako jeho manželka, táhli pneumatiku, poznávali i další sportovce. A hlavně se ve skupinách, kde byly děti z různých tříd, učili spolupracovat. Protože nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se, dostali nakonec na stadionu Emila Zátopka medaili všichni.

      Za sportovce 1. stupně Mgr. Vladimíra Kupčíková

    • Kloboukový den
     • Kloboukový den

     • Fotogalerie

      Den jako každý jiný, jen po škole chodí všichni v klobouku. Proč? Protože si Rada žáků pro všechny připravila KLOBOUKOVÝ DEN. Kdo přišel v klobouku dostal poukaz na zmrzlinu, kterou si mohl o velké přestávce vyzvednou. Bylo to příjemné zchlazení v těchto horkých dnech.  

      Mgr. Veronika Žárská

    • Výlet VII. třídy - Lezecká stěna a kuželna
     • Výlet VII. třídy - Lezecká stěna a kuželna

     • Fotogalerie

      Ve čtvrtek 23. června jsme se třídou vyrazili z Kopřivnice pěšky do Lichnova přes Janíkovou louku. Jak cestu tam, tak i celý program jsme si užili. Někteří z nás překonali svůj strach z výšek a dokonce vylezli až na vrchol stěny! Jako odpočinkovou činnost jsme zvolili kuželnu, případně jsme využili volnou plochu pro házení frisbee, kopání s míčem a přihrávkami vzduchem. Byl to krásný slunečný den!
       

      Mgr. Robin Nguyen

    • Výlet VI. A – Flascharův důl u Oder
     • Výlet VI. A – Flascharův důl u Oder

     • Fotogalerie

      Flascharův důl je dolní dílo z přelomu 19. a 20. století. Těžila se zde břidlice, která našla uplatnění třeba jako střešní krytina. Ve čtvrtek 23. 6. se tam vypravili šesťáci, aby zjistili, jak to vypadá ve štolách tohoto nedávno zpřístupněného dolu. Pan průvodce nám rozdal helmy s čelovkami a vypravili jsme se do nitra hory. Uvnitř bylo chladno – jen asi 8 °C – a ze stropu kapala voda. Hledali jsme netopýry, ale ti se tam zdržují jen do května. Dozvěděli jsme se spoustu věcí jak o historii nebo těžbě břidlice, tak o živočiších žijících v dole, lezli jsme 19 metrů vzhůru po žebříku do horního patra štoly a zažili jsme absolutní tmu, když jsme zhasli čelovky. Některá děvčata si zakoupila na památku břidlicové srdce. Díky novým zážitkům i krásnému počasí se nám výlet vydařil.

      Mgr. Lucie Tvarůžková

    • Závěrečné hodnocení školního roku
     • Závěrečné hodnocení školního roku

     • Fotogalerie

      Ve středu 22. 6. proběhlo společné zhodnocení školního roku a ocenění úspěšných dětí. Žáci si také v anketě odhlasovali nejlepšího učitele. Deváťáci se s námi rozloučili tanečním vystoupením a kytičku dostaly dvě paní učitelky, které odcházejí na mateřskou.

    • Organizace posledních školních dnů
     • Organizace posledních školních dnů

     • Milí žáci,  vážení rodiče,

      v posledním školním týdnu bude zkrácená výuka. Žáci 1. stupně se budou vyučovat čtyři hodiny a žáci 2. stupně pět hodin. 

      Poslední školní den se sejdeme v 8 hodin v chrámu sv. Bartoloměje k děkovné bohoslužbě za uplynulý školní rok, třídní učitelé rozdají vysvědčení a poté děti odcházejí domů. Tento den jsou obědy odhlášeny.

      Všem děkujeme za spolupráci v tomto školním roce a přejeme krásné, slunečné a především pohodové prázdniny.

      Miluše Goldová, ZŘŠ

    • Hurá za zvířátky - výlet I. třídy
     • Hurá za zvířátky - výlet I. třídy

     • Fotogalerie

      V pátek 17. 6. putovali prvňáci za zvířátky na Ranč Horečky, kde viděli mnoho druhů zvířat. Většinu z nich mohli pohladit, nakrmit nebo dokonce pomazlit. Nejvíce je zaujala morčátka. Aby se dala chytnout, musely děti prokázat mrštnost a rychlost. Někteří si prohlédli ranč i ze hřbetu koně.  Všichni jsme si výlet moc užili. 

      Mgr. Kateřina Šulová

    • Výlet 6. B
     • Výlet 6. B

     • Fotogalerie

      6.B prožila  krásný výlet v Trojanovicích. Děkujeme za program a občerstvení u rodičů od Jáchyma. V Tarzánii jsme se vyřádili.

      Asistent pedagoga Ludmila Bajerová a třídní učitel Kamila Neuwerthová

    • Aktovky
     • Aktovky

     • Plánujete svému dítěti koupit o prázdninách novou aktovku? Nevyhazujte starou a věnujte ji na dobrou věc. Chtěli bychom se zase zapojit do projektu Mary´s meals. Za každou starou aktovku, kterou v září přinesete budeme vděční.

      Děkuje rada žáků

    • Tajná expedice: Moravský Betlém a jeho tajemství
     • Tajná expedice: Moravský Betlém a jeho tajemství

     • Fotogalerie

      V úterý 14. června se žáci 4. ročníku vydali do nedalekého Štramberka, aby poznali jeho utajené poklady. Začali jsme na náměstí, kde ve skupinkách čtvrťáci zjišťovali odpovědi na otázky o tomto městě. Štramberské uši nejprve ochutnat a podle chuti sepsat suroviny potřebné k přípravě uší - to byl další z úkolů. Hlavní vědomostní soutěž však čekala čtvrťáky na hoře Kotouči. Zde se vždy zastavili u soch významných osobností z naší české historie, aby odpovídali na otázky k dané osobě. Vedli si opravdu skvěle. Překvapení na nás čekalo v jeskyni Šipce, kde jsme se setkali s pravěkými obyvateli tohoto území. V parku jsme ještě zahráli vědomostní hru o Zdeňku Burianovi. Výlet se nám moc vydařil.    

      Mgr. Pavla Poláčková

    • Slon a mravenec
     • Slon a mravenec

     • Fotogalerie

      Mohou se kamarádit slon, mravenec a veverka? V knize D. Mrázové spolu žijí v jedné jeskyňce. Pro slona je malá, pro mravence velká. Na základě tohoto příběhu druháci stavěli mraveniště, chodili se sloním chobotem, poznávali oříšky a mnoho dalšího. Nakonec zjistili, že kamarádit se můžeme i s tím, kdo je veliký, nebo malinký, i když to vždy není lehké. Děkujeme maminkám a babičkám za pomoc. 

      Mgr. Vladimíra Kupčíková

    • Projektový den – FINANČNÍ GRAMOTNOST
     • Projektový den – FINANČNÍ GRAMOTNOST

     • Fotogalerie

      16. června byl projektový den páté třídy. Téma bylo – Finanční gramotnost.

      Měli jsme tři dílny: MATEMATICKÁ DÍLNA - Rodinné hospodaření s penězi, BANKOVNÍ DÍLNA - zkoumání ochranných prvků bankovek a POKLADNA. Každá skupinka byla jednu hodinu na jiném stanovišti. První bylo v jídelně, kde jsme si četli informace o tom, jak funguje bankomat. Dále jsme putovali do multimediální učebny, kde jsme zkoumali bankovky a jejich skryté symboly. Také jsme navštívili směnárnu, podívat se, jak se jmenují peníze v jiných zemích. Třetí dílna byla ve třídě, tam jsme řešili slovní úlohy o penězích. Nejlepším úkolem bylo chystat svačinu pro druhou skupinu. Všem se to  moc povedlo. Tento projektový den byl hodně naučný, ale i zábavný. Učitelky to moc hezky nachystaly.

      Ema Vašinová, žákyně V. třídy

    • Závěrečné práce žáků 9. ročníku
     • Závěrečné práce žáků 9. ročníku

     • Fotogalerie

      V úterý 7. 6. a ve středu 8. 6. 2022 předstoupili žáci 9. ročníku před rodiče, učitele, spolužáky a další hosty se svou závěrečnou prezentací na zvolené zájmové téma. Závěrečné práce, které žáci zpracovávali během celého roku, by měly ukázat, jak se jim povedlo propojit vědomosti a dovednosti získané v průběhu školní docházky s vlastními možnostmi. Ve své závěrečné práci žáci prokazují nejen úroveň a hloubku myšlení, ale také dovednosti třídit a zpracovávat informace, zvládat informační technologii a písemnou i ústní vyspělost jazykového vyjadřování.

    • Den Země
     • Den Země

     • Fotogalerie

      Den dětí a zároveň opožděný Den Země si letos užili žáci II. stupně venku. Devátá třída si nachystala pro své mladší spolužáky terénní závod s osmi stanovišti. Abychom vám dali malou ochutnávku z toho, co žáci z 6. A, 6. B, 7. a 8. ročníku zažili, povíme vám o pár úkolech.

      Třeba hned ten první – zdravověda - jednu deváťačku pokousal pes, druhá z toho dostala hysterický záchvat! Pomozte nám!

      Na druhém stanovišti vybafly deváťačky s kvízem. Co je to ekologie? Jmenujte tři obnovitelné zdroje energie. Jaký význam mají žížaly? Co je to Greenpeace?

      Nechyběla ani stanoviště, kde žáci prokazovali znalosti z oblasti fauny, flóry či třídění odpadu a hospodaření s vodou.

      Předposlední a poslední stanoviště přinesla adrenalin - žáci si vyzkoušeli střelbu z luku a ze vzduchovky.

      U Husovy lípy, kde byl start a zároveň cíl, se mnozí pobavili ještě s ringem, lany nebo 3D piškvorkami.

       

      Mgr. Renata Kopecká a žákyně 9. roč. Eliška Čechová

    • SPOLU (V. TŘÍDA)
     • SPOLU (V. TŘÍDA)

     • Fotogalerie

      Slovo, které charakterizuje krásné tři dny, které prožila celá pátá třída na TÁBOROVÉ ZÁKLADNĚ DDM V KLETNÉ. Děti společně zvládaly různé fyzické a psychické výzvy, řešily problémy, účastnily se spousty soutěží, her a zábavy. Naučily se, že pomáhat, tolerovat, podporovat, táhnout za jeden provaz je prostě fajn. Jsem moc ráda, že páťáci toto všechno umí – BÝT SPOLU. Děkuji.

      Mgr. Lenka Kostelníková

    • Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
     • Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

     • Vážení rodiče,

      schůzka s rodiči budoucích prvňáčků proběhne v naší škole v úterý 14. června od 15 hodin.

      Na setkání s Vámi se těší paní učitelka Vladimíra Kupčíková a p. ředitel školy Pavel Janek.

    • Focení tříd
     • Focení tříd

     • Letošní focení tříd bude probíhat v úterý 7. 6. 2022 dopoledne. Bylo by skvělé se obléci svátečně, ať máme všichni pěknou památku.

    • Média a dezinformace - workshop
     • Média a dezinformace - workshop

     • Fotogalerie

      V úterý 24. května proběhly ve škole workshopy na téma dezinformace. Tento workshop se úspořádal za podpory grantového programu O2 Chytrá škola. Novináři z Prahy Valerie Štylerová a Přemysl Danda prakticky zapojili žáky 8. a 9. třídy do ověřování informací. Posluchače nechali rozlišovat vybrané informace na fakta, lež a názor. Poskytli návod jak rozpoznat dezinformaci od solidní zprávy. V podobném duchu se jala i odpolení přednáška pro učitele a večerní beseda pro rodiče. 

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje