• Zátopek 100 let
     • Zátopek 100 let

     • Video

      Když nemůžeš, tak přidej! Právě na tato slova zatančila děvčata z prvního stupně k poctě Emilu Zátopkovi. Dne 20. 5. 2022 si svým tancem vybojovala 1. místo v kulturně-dramatické soutěži pořádané městem Kopřivnice. Všem tanečnicím děkujeme za reprezentaci školy.

      Mgr. Kateřina Šulová

    • Vyplouváme také
     • Vyplouváme také

     • Fotogalerie

      I druháci se minulý týden vydali na dobrodružnou plavbu. Ve třech týmech - chobotničkách, velrybách a papoušcích soutěžili a skládali pirátské zkoušky. Večer se nalodili a vypluli směrem k ostrovu s pokladem. Ve volných chvílích se hrál fotbal, skákala guma, panák, kreslilo na chodník a dokonce i tancovalo. Podařilo se získat i 5 klíčů a děti potvrdily své kamarádství - truhla s pokladem se otevřela společně. Sluníčko nás provázelo celou dobu, žádná mořská nemoc se nás nechytla a vše jsme si skvěle užili.

      Mgr. Vladimíra Kupčíková

    • Pozvánka pro rodiče - Média a dezinformace
     • Pozvánka pro rodiče - Média a dezinformace

     • Pozvánka

      Nezisková organizace Fak(e)ticky

      Milí rodiče,

      v rámci projektu O2 Chytrá škola jsme pro Vás připravili workshop zabývající se aktuálním tématem "Média a dezinformace".

      Beseda proběhne v úterý (24. května) v 16:30 na 2. patře školy.

      Toto datum a čas je rezervováno čistě pro rodiče žáků naší školy. Prosím využijte této akce a pojďme se společně dozvědět, jaké další hybridní hrozby číhají na naše děti a nás samotné.

      Problematikou Vás provede nezisková organizace Fak(e)ticky. 

      Budeme se těšit na Vaši hojnou účast.

    • Hudba šesti světadílů
     • Hudba šesti světadílů

     • Fotogalerie

      V úterý 17. května jsme přivítali na naší škole vynikajícího hudebníka – instrumentalistu pana Radima Zenkla. Tento umělec pochází z našeho kraje, ale dlouhodobě žije a působí v USA. Do své vlasti však pravidelně cestuje a koncertuje jak pro děti, tak pro dospělé. Mistrně ovládá hru nejen na mandolínu, ale i na rozličné dechové nástroje. Žáci naší školy si vyslechli písně pocházející ze všech kontinentů,
      a tak mohli slyšet, jak zní koncovka, dvojačka, digeridoo nebo fujara; samozřejmě nechyběl ani zvuk mandoly. Děkujeme za neobvyklý hudební zážitek.

      Mgr. Lucie Tvarůžková

    • Zkrácená výuka v pátek 27. května
     • Zkrácená výuka v pátek 27. května

     • Vážení rodiče,

      v pátek 27. května bude zkrácená výuka, a to takto:

      1. stupeň 4 vyučovací hodiny
      2. stupeň 5 vyučovacích hodin

      Prosíme, pokud můžete, vyzvedněte si děti ze školní družiny po skončení výuky. Kolem 12:15 budou děti 1. stupně již po obědě a připraveny k vyzvednutí.

      Děkujeme za pochopení a spolupráci.

      Miluše Goldová, ZŘŠ

    • Beseda s trenérem Václavem Varaďou
     • Beseda s trenérem Václavem Varaďou

     • Fotogalerie

      V úterý naši žáci prožili fantastické setkání s trenérem hokejového týmu HC oceláři Třinec s panem Václavem Varaďou. Mohli jsme se dotknout obrovského poháru pro Mistry Extraligy 2021/2022. Pan Varaďa všechny žáky zaujal a beseda proběhla v pohodové atmosféře. Dozvěděli jsme se nejen fakta o hokeji, ale i zajímavosti o zákulisí tohoto sportu. Trenér žáky povzbudil, aby se nebáli a vytrvali  jít za svým cílem. Plnit si své sny je krásné, ale náročné. Děkujeme za setkání. 

    • Vzhůru na palubu
     • Vzhůru na palubu

     • Fotogalerie

      Minulý týden třeťáci obdrželi pirátské cestovní pasy, postavili si lodě, napnuli plachty a podle pokynů kapitána vypluli hledat ztracený poklad poblíž ostrova "Kletné". Cesta nebyla vůbec snadná. Obklíčili nás nepřátelští piráti, ale všechny jsme naštěstí zneškodnili. Pokladnu plnou peněz a odměn se podařilo nakonec vypátrat a otevřít pěti klíči. Vítězství bylo v kapse. Počasí nám přálo a všechno jsme si náramně užili. 

      Mgr. Radka Buzková

    • Voda a vodní organismy - 6.A + 6.B
     • Voda a vodní organismy - 6.A + 6.B

     • Fotogalerie

      Hodinu přírodopisu jsme si zpestřili environmentálním programem „VODA A VODNÍ ORGANISMY“.  Vydali jsme se na Červený kámen, kde jsme soutěžili ve sběru kartiček. Z papírků jsme skládali a poznávali vodní živočichy. Kvůli nepříznivému počasí jsme se celí zmáčení vrátili zpátky do školy. Ve škole jsme s programem  pokračovali dále. V pracovním listu jsme poznávali vodní živočichy a porovnávali kvalitu vody. Na konec jsme hráli hru, kde jsme lovili rybičky. Moc jsme si to užili.

      Sofie Varaďová a Veronika Vašendová (žákyně 6.B)

    • Sedmero řemesel s dědečky
     • Sedmero řemesel s dědečky

     • Fotogalerie

      Na pomoc s řemesly si prvňáčci pozvali své dědečky. Ti jim ukázali, co dělá horník, zedník, automechanik, elektrikář, úředník, truhlář a kovář. Společně si vyzkoušeli zatloukat hřebíky do podkov, projet dráhu opraveným autem nebo obrousit dřevěné puzzle. Svou odvahu museli prokázat projitím podzemní stezky, za kterou dostali od dědy drahokam. Vydařené odpoledne jsme zakončili společnou večeří.

      Mgr. Katerina Šulová

    • Zážitkový pobyt s DDM - Cesta pirátů za pokladem
     • Zážitkový pobyt s DDM - Cesta pirátů za pokladem

     • Fotogalerie

      Žáci 4. ročníku se ve středu 4. 5. 2022 vydali na dobrodružnou pirátskou výpravu za pokladem. Celá posádka se nejprve připravovala v náročných týmových hrách, kde si všichni vyzkoušeli své fyzické síly i vědomosti. Dětem se velmi líbila hra na hvězdáře a výroba vlastního plavidla z přírodnin. V pátek nastala chvíle, kdy se čtvrťáci vydali hledat poklad. Nejprve však  museli získat pět klíčů od zamčené truhly. Díky dobré spolupráci se k pokladu všichni šťastně dostali. V Kletné se nám moc líbilo, prožili jsme zde tři krásné dny.     

      Mgr. Pavla Poláčková

    • Mezinárodní den tance
     • Mezinárodní den tance

     • Fotogalerie

      Na pátek 27. dubna připadal den na oslavu tance. My jsme toho využili a dali si extra tanečky na oslavu tohoto dne. Žáci 1. a 2. stupně se spojili a vytvořili neskutečnou dynamickou skupinu tanečníků. V repertoáru byly tance jako Jerusalema, Waka Waka a společenské tance, konkrétně Jive a Cha Cha. Děkuji všem zúčastněným a nadšeným tanečníkům!

      Mgr. Robin Nguyen

    • Putování ptačím rájem
     • Putování ptačím rájem

     • Fotogalerie

      V úterý vyrazili žáci VII. třídy s paní učitelkou Sadochovou vlakem do Studénky. Z nádraží se vydali k přírodní rezervaci Kotvice, která je součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří. Přírodní rezervace Kotvice je mělký rybník, kde roste ohrožená rostlina kotvice plovoucí, podle níž má svůj název. Významný je i  rákos a orobinec, protože spolu s lužním lesem poskytují vhodné hnízdiště vodnímu ptactvu. Mohli zde pozorovat hnízdící kormorány velké i volavky  popelavé a racky chechtavé. Hnízdí zde také moták pochop, žijí zde potápky, zrzohlávka rudozobá a řada dalších zajímavých ptačích druhů. Počasí nezklamalo, průvodce Petr Arnošt o přírodě poutavě vyprávěl a vlak zpět jsme včas stihli.

      Mgr. Jana Bernátková

    • Školní družina a klub: Jaký byl první jarní měsíc?
     • Školní družina a klub: Jaký byl první jarní měsíc?

     • Fotogalerie

      Tematicky jsme se věnovali městu Kopřivnice - kultuře, sportu, umění. Proběhlo velikonoční tvoření. Starší děti přišly předvést své hudební nástroje na minikoncertu a na oplátku se pak ukázaly i mladší děti. Proběhla výsadba kytiček, batikování triček a došla řada i na divadélko. V kuchyňce se vesele peklo. Užili jsme si v parku Den Země a dovádění na hřišti. Těšíme se na květen.

      Vaše vychovatelky.

    • Revolution train - protidrogový vlak
     • Revolution train - protidrogový vlak

     • Fotogalerie

      Ve středu 27. 4. přijela na kopřivnické nádraží vlaková souprava Revolution Train. Žáci VII., VIII. a IX. třídy, kteří do vlaku nastoupili, se stali součástí preventivního programu v oblasti návykových látek. Díky interaktivním technologiím se stali aktivními účastníky příběhu. Tím je provázel lektor, který se skupinou diskutoval o jednotlivých tématech. Na několika místech filmového příběhu také současně zapisovali do dotazníků, jak by se v dané situaci zachovali oni sami. Žáci se tak mohli vžít do situací, které sebou zneužívání drog přináší. Cílem projektu je prostřednictvím všech smyslů zapůsobit na návštěvníka vlaku, apelovat na zdravý způsob myšlení a inspirovat k pozitivním životním rozhodnutím.

      Mgr. Jana Bernátková

    • Zdravý životní styl - strava a pohyb v životě
     • Zdravý životní styl - strava a pohyb v životě

     • Fotogalerie

      Ve dnech 23. 3. a 27. 4. se žáci VIII. a IX. třídy seznámili s různými pohledy na stravování a pohyb v životě člověka. Po úvodní teoretické besedě, kde žáci aktivně diskutovali nejen s lektorkou, ale i mezi sebou, si mohli prakticky vyzkoušet různé cviky pro udržení dobré tělesné kondice. Zajímavé pro žáky bylo především cvičení na balančních podložkách – bosu. Jako velmi přínosné se ukázalo také rozlišení vhodnosti cviků pro kluky a děvčata.

   • Kontakty

    • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
    • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
    • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
    • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
    • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
    • Školní družina: 730 573 976
    • ID datové schránky: i3taz98
    • IČ: 49 588 656
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje