• Turnaj ENGLISH SCRABBLE Junior ZŠ a gymnázia 2022
     • Turnaj ENGLISH SCRABBLE Junior ZŠ a gymnázia 2022

     • Fotogalerie

      Dne 21. dubna 2022 vybojovaly Zuzana Caloňová a Eliška Čechová  2. místo  v soutěži  English Scrabble Junior, kategorie základní školy.  Zuzana Caloňová 8. místo, Eliška Čechová 9. místo z 32 žáků v kategorii jednotlivců.  Turnaj byl organizovaný gymnáziem Příbor. Zúčastnilo se 16 základních škol a gymnázií z našeho kraje. Organizace turnaje byla skvěle  zajištěna. Oběma našim žačkám, které si soutěž moc užily, děkujeme  za reprezentaci školy.

      Mgr. Kamila Neuwerthová

    • Sexuální výchova ve škole
     • Sexuální výchova ve škole

     • Fotogalerie

      Nauce o lidské sexualitě a sexuálním chování se u nás ve škole věnujeme od první třídy napříč vyučovanými předměty. Letos jsme pozvali do deváté třídy psychologa, terapeuta a kněze P. PhLic. Mgr. Lukáše Engelmanna, aby žákům nabídl pohled na lidi s homosexuální orientací a širokého spektra sexuálních a genderových identit LGBT. Přednášku zahájil konstatováním: „Nemalý počet mužů a žen má hluboce zakořeněné homosexuální sklony. Proto se nedá tato skutečnost přehlížet ani odsuzovat.“ Dále citoval oficiální stanoviska katolické církve, která jako taková přijímá a miluje každého člověka, ale zavrhuje hřích. Popsaný stav označil jako druh hendikepu vůči většinové populaci a nabádal posluchače k vyjádření podpory a naslouchání těmto lidem. Na závěr odpovídal na dotazy žáků. Příjemné a poučné setkání budeme chtít zopakovat i v příštím roce.

      Mgr. Jan Žižlavský

    • FLORBAL - přátelský turnaj základních škol
     • FLORBAL - přátelský turnaj základních škol

     • Fotogalerie

      Ve středu 20. 4. 2022 se mladší žáci konečně dočkali florbalové soutěže. Nehrálo se dva roky. Na turnaj přijelo celkem pět škol z celé Kopřivnice, a tak bylo na co koukat. Přestože se našim klukům příliš nedařilo, všichni si užili pravé florbalové atmosféry – bojovalo se, fandilo se a především získali cenné zkušenosti do budoucna.

      Mgr. Renata Kopecká

    • I. třída - čajovna
     • I. třída - čajovna

     • Fotogalerie

      Středu 13. 4. si prvňáčci zpříjemnili čajem a čokoládou. Multimediální učebna se na tento den proměnila v čajovnu. 

      Na úvod se děti dozvěděly z čeho se obě pochutiny vyrábějí a jak se zpracovávají. Ochutnávaly různé druhy čajů ze svých oblíbených hrníčků, vyráběli čokoládovo-ovocné špízy a vytvářeli si svůj časopis.

      Na závěr přišlo to, na co všichni čekali - sladké mlsání. Ty spokojené čokoládové úsměvy stály za to. Plní energie si všichni s chutí zatančili tanec Čokoláda.

      Mgr. Kateřina Šulová

    • Duchovní obnova pro žáky 8. třídy
     • Duchovní obnova pro žáky 8. třídy

     • Fotogalerie

      Na přelomu března a dubna vyrazila parta osmáků na chaloupku ve Vidči, aby upevnili vztahy mezi sebou i s Bohem. Kromě silných duchovních chvilek je čekaly i aktivity zaměřené na sebepoznání a zážitkové hry – třeba ta, kde si v roli MUKLů vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké je to zažívat nesvobodu a nespravedlnost. Těch pár dnů si všichni užili, i když nám počasí nepřálo. Hlavně, že jsme byli spolu!

    • Velikonoční jarmark
     • Velikonoční jarmark

     • Fotogalerie

      Ve dnech 11. a 12. 4. proběhl v naší škole velikonoční jarmark. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvoření výrobků, přípravě a organizaci akce.Také moc děkujeme všem, kteří přišli a zakoupili si velikonoční dekoraci. Výtěžek jarmarku 10 150,- Kč bude použitý na nákup školních pomůcek pro děti z Ukrajiny.   

      Vychovatelky ŠD

    • Třídní schůzky
     • Třídní schůzky

     • Vážení rodiče,

      třídní schůzky proběhnou v úterý 19. dubna ve všech třídách.

      Připravili jsme pro Vás nový přihlašovací systém přes EduPage. Ve zprávě, kterou jste obdrželi,

      je potřeba si vybrat nejprve jméno třídního učitele Vašeho dítěte a u něj rezervovat termín. Pokud chcete konzultaci i u netřídního učitele, který učí Vaše dítě, kontaktujte jej a domluvte si konzultaci individuálně.

      Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání.

      Miluše Goldová

    • Projektový den VI. B
     • Projektový den VI. B

     • Fotogalerie

      Projektový den zaměřený na hmyz s proměnou dokonalou a nedokonalou, byl dokonalý. Žáci pozorovali mikroskopem hmyz, který si přinesli v lihu a ve skupinkách vytvořili lapbooky.

    • Projektový den VI. A – Čeští ilustrátoři pro děti a mládež
     • Projektový den VI. A – Čeští ilustrátoři pro děti a mládež

     • Fotogalerie

      Žáci VI. A začali tento den netradičně – únikovkou. Rozděleni do 4 skupin nejprve za pomocí tabletů splnili 4 pravopisné úkoly, za které obdrželi kódy. Tyto kódy napsané na obálce na chodbě skrývaly body ze života jednoho z ilustrátorů. Každá skupinka zpracovala výstup o jednom ilustrátorovi. Pak se skupinky vrhly na text a otázky s ním spojené. Když byly otázky zodpovězeny, dostali žáci výtvarný úkol – domalovat část obrázku Mikoláše Alše nebo napodobit kresbu jednoho z ilustrátorů. Nakonec každý člen skupinky prezentoval svou část zpaměti před třídou. Všechny náročné úkoly žáci zvládli velmi pěkně.  

      Mgr. Lucie Tvarůžková

    • Projektový den VII. třídy - Zážitková restaurace
     • Projektový den VII. třídy - Zážitková restaurace

     • Fotogalerie

      Žáci VII. třídy měli bojový úkol, a to připravit menu o dvou chodech (předkrm a hlavní chod). Již před samotným projektovým dnem si museli nejdříve obstarat suroviny do daného finančního limitu. Náslědně byli žáci rozděleni do čtyř skupin a pustili se do práce. Nejen, že měli na starosti připravit jídlo, ale tvořili také logo restaurace a degustační list v grafickém programu a design pro prostírání. Na závěr odprezentovali průběh svého počínání při plnění úkolů. Všichni se moc bavili a tvořili super týmy! Jídla se povedla a porota se olizovala za ušima. Byl to příjemný den! 

      Mgr. Robin Nguyen

    • Projektový den VIII. třídy- English theatre
     • Projektový den VIII. třídy- English theatre

     • Fotogalerie

      Video

      Žáci VIII. třídy se rozdělili do skupin a během čtyř vyučovacích hodin každá z nich secvičila jednu pohádku v angličtině. Kromě angličtiny rozvíjeli žáci důležité dovednosti, jako spolupráci, překonání trémy, kreativitu a vyjadřování. Osmáci si připravili kostýmy a pátou vyučovací hodinu zahráli pohádky žákům IV. a V. třídy. Byli odměněni velkým potleskem. Poslední vyučovací hodina byla věnována reflexi a výrobě scénáře, který byl vyzdoben fotografiemi z jejich představení.

      Mgr. Karolína Marková

    • Zápis
     • Zápis

     • Fotogalerie

      Všem na vědomost se dává, že v úterý 5. 4. 2022 byla velká sláva. Cirkus skolus děti vítá, králík skáče, papoušek lítá. Veselí klauni se usmívají, při zápisu děti pomáhají. Nakonec pozvali mámu, tátu na sladkou cukrovou vatu. K zápisu do 1. třídy se letos přihlásilo 25 dětí. Přejeme jim, ať jsou šikovné jako naše artistky a ať mají na klaunovském polštářku jen sladké sny. 

      Děkujeme všem žákům, kteří celé odpoledne trpělivě pomáhali při zápisu do 1. třídy.

    • Zápis do 1. ročníku – přijatí žáci
     • Zápis do 1. ročníku – přijatí žáci

     • Seznam přijatých žáků zde

      Vážení rodiče,

      v příloze najdete registrační čísla žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ svaté Zdislavy podali rodiče 25 dětí, 2 rodiče požádali o odklad docházky o jeden školní rok. 23 dětí bylo do 1. třídy přijato.

      Informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků plánujeme v naší škole v úterý 14. června od 15 hodin.

       

      V Kopřivnici 7. 4. 2022

      Ing. Pavel Janek, ředitel školy

    • Den učitelů
     • Den učitelů

     • Fotogalerie

      29. března 2022 si žáci 9. roč. vyzkoušeli, jaké to je - být na chvíli učitelem. Většina z nás byla nadšená a někteří v tom zahlédli i svůj budoucí život. Všichni jsme si to užili a budeme rádi vzpomínat.

                                                                                                                                       zapsala Miroslava Glogarová

    • Velikonoční jarmark
     • Velikonoční jarmark

     • Plakát

      Školní družina naší školy srdečně zve všechny žáky, učitele, maminky, tatínky, babičky, dědečky na velikonoční jarmark.

      Uskuteční se v pondělí 11. 4. 2022 ve vestibulu školy od 13.00 – 15.30 hod. a v úterý 12. 4. 2022 pro žáky a zaměstnance školy na chodbě v 1. patře od 7.40 – 10.00 hod.

      Přijďte si zakoupit velikonoční dekorace. Výtěžek z prodeje bude věnován na nákup školních pomůcek pro děti z Ukrajiny. Těšíme se na Vás.                            

      Vychovatelky ŠD

    • Školní družina a školní klub - březen
     • Školní družina a školní klub - březen

     • Fotogalerie

      Zdravíme v předjarní náladě. Téma měsíce byla tentokrát Velkoměsta světa. Zajímalo nás, kolik mají největší města obyvatel, jaké využívají dopravní prostředky i jaké jsou typické stavby a nakupování. Věnovali jsme čas velikonoční přípravě v podobě vyrábění na Jarmark i pro potěšení. Venku jsme hledali a poznávali první jarní kytičky. Proběhly i turnaje mezi jednotlivými odděleními v přehazované. Prostě nám bylo spolu dobře. Zdraví vaše vychovatelky.

    • Finále Koprstar
     • Finále Koprstar

     • 29. 3. proběhl závěrečný koncert pěvecké soutěže KOPRSTAR.

      Naše dvě finalistky, Kateřina Szabó a Veronika Stránská, si zaslouží velkou pochvalu a podporu při hlasování o vítězi.

      Pokud byste chtěli podpořit tyto dívky, hlasujte prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo 774 599 474 ve tvaru: 6 Veronika Stránská, 10 Kateřina Szabó.

      Hlasování bude ukončeno 8. 4. ve 12.00 h.

      Děkujeme za váš hlas😊

      Na níže uvedeném odkazu si můžete Katku a Verču poslechnout.

      Kateřina Szabó zde

      Veronika Stránká zde

      Mgr. Lenka Kostelníková

   • Kontakty

    • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
    • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
    • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
    • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
    • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
    • Školní družina: 730 573 976
    • ID datové schránky: i3taz98
    • IČ: 49 588 656
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje