• Zkrácené vyučování v úterý 5. dubna
     • Zkrácené vyučování v úterý 5. dubna

     • Vážení rodiče,

      z důvodu zápisu do 1. třídy bude v úterý 5. dubna zkrácené vyučování, a to následovně:

      1. - 5. ročník 3 vyučovací hodiny (do 10:50 h) a 6. - 9. ročník 4 vyučovací hodiny (do 11:45 h), poté jdou žáci na oběd.

      Bude také omezen provoz školní družiny - jen pro nutné případy. Prosíme rodiče, pokud je to možné, abyste si své děti tento den vyzvedli ihned po skončení vyučování.

      Tento den odpadá školní klub (i pro žáky 4. a 5. ročníku) a všechny úterní kroužky a doučování.

      Vážení rodiče, děkujeme Vám za pochopení a spolupráci. 

      Miluše Goldová, ZŘŠ

    • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 v ZŠ svaté Zdislavy
     • Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 v ZŠ svaté Zdislavy

     • Vyplňte přihlášku na následujícím odkazu: Elektronická přihláška

      Je povinností rodičů zapsat dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne věku 6 let a rovněž dítě, kterému byl udělen odklad školní docházky o jeden rok.

      Zápis proběhne v úterý 5. dubna 2022 od 13 - 18 hodin.

      Z důvodu hladkého průběhu zápisu prosíme, abyste vyplnili od 28. března - 4. dubna elektronickou přihlášku, kterou najdete na našem webu v záložce Zápis do 1. třídy. Tuto přihlášku ve škole vytiskneme a připravíme rodičům k podpisu.

      Zároveň doporučujeme zarezervovat si na tel. čísle 731 175 657 čas zápisu.

      Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

      Základní škola svaté Zdislavy není spádovou školou, proto místo trvalého pobytu, ani pořadí elektronických přihlášek, nemá vliv na přijetí dítěte do školy.

      Přijímání dětí probíhá podle předem stanovených kritérií:

      1. Sdílení křesťanských hodnot      10 b

      2. Starší sourozenec bude v příštím školním roce žákem školy  3 b

      Ve školním roce 2022/2023 otevřeme jednu první třídu, která se naplňuje do počtu 24 žáků.

      O přijetí ke vzdělávání do ZŠ svaté Zdislavy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě výsledku zápisu. 

      V souladu se správním řádem bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě shodnosti pořadí proběhne volba losem, kterou provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, člen školské rady a zástupce rodičů z Klubu rodičů a přátel školy. Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na úřední desce školy a na webu školy. V seznamu bude dítě vedeno pod registračním číslem, které mu bylo přiděleno při podání elektronické žádosti. Zákonný zástupce má dle správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a nahlížet do spisu. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

      Žáci, kteří nebudou přijati ke vzdělávání v ZŠ svaté Zdislavy, se mohou zapsat ve spádové škole.

       

      V Kopřivnici 4. 3. 2022                             Ing. Pavel Janek, ředitel školy

    • Matematická soutěž - Matematický klokan
     • Matematická soutěž - Matematický klokan

     • Dne 18. 3. 2022 proběhl matematický klokan. V letošním roce byla hojná účast! Celkově se soutěže zúčastnilo 107 žáků! Dosáhli krásných výsledků a budeme se těšit na závěrečné vyhodnocení. Dobrá práce.

      Kategorie

      Cvrček (max. 90b)

      1. Matěj Jiřík                79b

      2. Pavel Jiřík                75b

          Mikuláš Oujeský      75b

      3. Vavřinec Macko       74b

       

      Klokánek (max. 120b)

      1. Vít Barnáš               110b

      2. Václav Kriške          110b

      3. Jonáš Svoboda       110b

       

      Benjamín (max. 120b)

      1. Petr Socha               115b

      2. Jenovéfa Macková   88b

      3. Jan Kostelník           79b

       

      Kadet (max. 120b)

      1. Eliška Čechová         71b

      2. Karolína Košťálová   61b

      3. Marie Kostelníková   59b

    • Celostátní přehlídka církevních škol Odry 2022
     • Celostátní přehlídka církevních škol Odry 2022

     • Fotogalerie

      Dne 22. března 2022 se v Odrách konala již tradiční přehlídka umělecké činnosti církevních škol, které se účastnili také žáci naší školy. Dopoledne proběhl program plný hudby, divadla a recitace, odpoledne nás čekal úžasný divadelní workshop a nakonec divadlo Víti Marčíka Mystérium světla. Žáci naší školy byli velice chváleni za svou produkci. A kdo nás reprezentoval? Lukáš Kramoliš (4. tř.) a Veronika Stránská (5. tř.) – recitace, Marie Kostelníková (9. tř.) – zpěv za doprovodu Rozálie Kvitové (9. tř.) – tanec. Děkujeme všem za vynikající výkon.

      Mgr. Lucie Tvarůžková

    • Zdravověda žádná věda
     • Zdravověda žádná věda

     • Fotogalerie

      Jak ošetřit říznutí, odřeninu, bodnutí hmyzem nebo naražené zápěstí? To si žáci 4. ročníku prakticky vyzkoušeli v úterý 22. 3. ve skautském centru VANAIVANU. Zde pro ně byla připravena lekce zdravovědy pod vedením vyškolených zdravotníků. Dále se seznámili, jak správně pomoci člověku v bezvědomí. Vyzkoušeli si také masáž srdce. Nakonec se pokusili v malých skupinách poskytnout první pomoc různých simulovaných poranění. 

      Mgr. Pavla Poláčková 

    • Semifinále – KOPRSTAR
     • Semifinále – KOPRSTAR

     • Výsledková listina zde

      Fotogalerie

      Ve středu 16. 3. se uskutečnilo další kolo pěvecké soutěže KOPRSTAR. Naši školu reprezentovali tito žáci: Anna Jurčáková, Dominik Reichmann, Alice Skalická, Ester Hýlová, Kateřina Szabó, Veronika Stránská a Marie Kostelníková. Děkujeme zpěváčkům za krásná vystoupení.

      Do finálového kola se probojovala Kateřina Szabó a Veronika Stránská. Gratulujeme.

    • Hlava, ramena, kolena, palce
     • Hlava, ramena, kolena, palce

     • Fotogalerie

      Nejen těmito písničkou známými částmi těla se v únoru zabývali žáci ve druhé třídě. Poznali nejen části, ale i vnitřní orgány, naučili se, jak roste člověk i co je zdravé a nezdravé jídlo. Ve třídě přibyl nový kamarád - plastová kostra zvaná Hubert - děti ho oblékaly, rozkládaly a skládaly, prostě hráli si s ním. Díky němu pak bylo jednodušší ve skupině vytvořit kostru člověka, plíce, nebo mozek. Hlavní činností bylo vytvoření vlastního lapbooku. Učení o těle jsme si užili a už se těšíme na jarní téma.

      Mgr. Vladimíra Kupčíková

    • Školní kolo pěvecké soutěže KOPRSTAR.
     • Školní kolo pěvecké soutěže KOPRSTAR.

     • Fotogalerie

      Minulou středu se uskutečnilo první kolo Koprstar. Přišlo mnoho zpěváčků a zpěvaček, kteří písní bojovali o postup do dalšího kola. Všem děkujeme, že měli odvahu, snahu a potěšili nás krásnými melodiemi.

      Do semifinálového kola postupují tito žáci.

      Anna Jurčáková, Dominik Reichmann, Alice Skalická, Kateřina Szabó, Ester Hýlová, Veroniky Stránská, Marie Kostelníková.

      Gratulujeme.

      Mgr. Lenka Kostelníková

    • Návštěva dětí z MŠ Jeřabinka
     • Návštěva dětí z MŠ Jeřabinka

     • Fotogalerie

      Naši prvňáčci už toho ve škole za šest měsíců prožili mnoho. Naučili se písmenka, teď už čtou ze Slabikáře, píšou slova do písanky, v matematice počítají do 14, mají hodně nových kamarádů a ve škole už znají dobře každé místo.

      Na to, jak se jim tady líbí a jak jim to všechno jde, se přišly podívat předškolní děti z Mateřské školy Jeřabinka z Kopřivnice. Společně si zazpívaly, zahrály si seznamovací hru, počítaly a prvňáčci přečetli i pár slov a vět. Předškoláci si vyzkoušeli, jak se sedí ve školní lavici a nechyběly ani dárky, které si děti navzájem předaly. 

      Už nyní se těšíme na děti, které k nám přijdou k zápisu a v září nastoupí do 1.třídy. To už z našich prvňáků budou velcí druháci!

      Davidová Marie

    • Slyšte slovo
     • Slyšte slovo

     • Fotogalerie

      Po dvou letech znovu mohly zaznít slova básní i prózy. Do okrskového kola recitační soutěže jsme ve středu 2. března do Kulturního domu v Kopřivnici  vyslali 6 zástupců do 4 kategorií. Zazněly básničky o pile, probouzení, klobouku i škudibrdech. Náročnější byla uspávanka s bývalými anděly i vodník a havran. Na krásném třetím místě se v 1. a 2. kategorii umístila Alice Skalická a Lukáš Kramoliš a do okresního kola z prvních míst postoupila Veronika Stránská, Barbora Hyklová a Marie Kostelníková. Budeme jim držet pěsti ve středu 16. března. 

      Mgr. Vladimíra Kupčíková

    • Lyžařský výcvikový kurz
     • Lyžařský výcvikový kurz

     • Prezentace

      Minulý týden byl pro žáky 7. a 8. ročníku naší školy výjimečný a především zážitkový.

      Už od září se těšili a pevně drželi pěsti, aby to letos vyšlo. A vyšlo.

      Počasí - sluníčko a modrá obloha v kombinaci se sněhem prostě nemá chybu …

      Ranní hraní - v dešti i mrazu; koulovačka nebo kotrmelce; ringo, míčky, lano …

      Lyžování - ať už začátečníci nebo pokročilí, všichni si lyžování užili  …

      Běžkování - někteří vyzkoušeli tahle úzká prkýnka úplně poprvé v životě, legrace nebrala konce …

      Závěrečné závody - na sjezdkách vévodila děvčata, na běžkách zas byli lepší kluci …

      Odpolední hry, přednášky – Kokosy na sněhu; pravidla, zdravověda, běžky, jiné druhy lyžování …

      Zábavné večery - Kostka, Prasátko, Vymění se čísla, AZ kvíz, Petrova hra, Pod zeleným stromem

                                    nebo Paměťovka, při které si osmáci zapamatovali neuvěřitelných 92 slov …

      Mgr. Renata Kopecká

    • Postní bohoslužba
     • Postní bohoslužba

     • Fotogalerie

      Popeleční středou jsme vstoupili do čtyřicetidenních příprav na Velikonoce. Ve středu proběhlo udílení popelce zvlášť na druhém stupni, a pak na prvním stupni. Letos nám zprávy z Ukrajiny ukazují v přímém přenosu hrůzy války a utrpení lidí. Prožíváme solidaritu s ukrajinským lidem, modlíme se za mír nejen na Ukrajině, spoléháme na Boží pomoc.

      Mgr. Jan Žižlavský

    • Maškarní bál v družině a klubu
     • Maškarní bál v družině a klubu

     • Fotogalerie

      Přestože maškarní bál nemohl proběhnout tak, jak jsme byli celá léta zvyklí, zúčastnili se postupně v jednom týdnu všechna oddělení. Malí i velcí si to náležitě užili - tančili, soutěžili, vyhrávali odměny. Na další bál bez omezujících opatření se těší vaše vychovatelky.

    • Školní družina a školní klub: Co jsme podnikali v únoru?
     • Školní družina a školní klub: Co jsme podnikali v únoru?

     • Fotogalerie

      Tento velmi krátký měsíc byl tematicky zaměřený na život ve městě, dopravní výchovu a zimní olympiádu. Učili jsme se orientovat podle značek a starší žáci prošli testy dopravní výchovy, které některé dost potrápily. V tělocvičně jsme si nasucho okusili některé sporty letošní zimní olympiády.

      Zdraví vychovatelky.

   • Kontakty

    • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
    • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
    • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
    • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
    • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
    • Školní družina: 730 573 976
    • ID datové schránky: i3taz98
    • IČ: 49 588 656
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje