• Den otevřených dveří
     • Den otevřených dveří

     • Vážení přátelé,

      z epidemiologických důvodů se plánovaný Den otevřených dveří ve čtvrtek 2. prosince 2021 NEKONÁ. O náhradním termínu konání budeme informovat na webových stránkách školy.

      Ing. Pavel Janek, ředitel školy

    • Výuka náboženství ve školní dílně
     • Výuka náboženství ve školní dílně

     • Fotogalerie

      Nově vybudované školní dílny dávají prostor i pro výuku předmětů jako je náboženská výchova v 1. třídě. Snoubenec Panny Marie, svatý Josef, byl tesař. S jakým nářadím asi pracoval, co vyráběl a bylo to snadné? To vše si mohli prvňáčci vyzkoušet!

    • Soutěž Bible a my
     • Soutěž Bible a my

     • Vážení rodiče a milé děti,

      také v letošním školním roce nabízíme soutěž Bible a my v elektronické podobě. Každý se může zapojit ze svého domova. Stačí co nejlépe vyplnit vědomostní kvíz. Věříme, že si nejen procvičíte znalosti o Bibli, ale že se také zamyslíte nad poselstvím textů, které tato vzácná kniha nabízí.

      Soutěžní formulář najdete od 28.11. na stránkách  http://nedelevrodine.cz/

    • Besedy v knihovně
     • Besedy v knihovně

     • Fotogalerie

      V měsíci říjnu a listopadu se žáci druhé až páté třídy vydali do městské knihovny. Třeťáci měli v rámci projektového dne o Kopřivnici zajímavé povídání o historii našeho města a významných rodácích. Žáci 4. a 5. třídy si vybrali téma Komiks. Dnes už vědí, jak se pozná kvalitní komiks, kdo jsou známí hrdinové komiksu a jak se tento literární žánr vyvíjel. Mohli si též mnohé zajímavé komiksy prohlédnout, a chodbu ve škole nyní zdobí jejich vlastní komiksové příběhy. Druháci se vydali do pohádky. Poznali bránu do světa pohádek i kouzelné zrcadlo, které přeměňuje dobré vlastnosti ve zlé a napjatě poslouchali příběh Alenky z říše divů. Vše dobře dopadlo a ze světa knih se nikomu do školy nechtělo.

      Mgr. Vladimíra Kupčíková

    • Distanční výuka pro žáky 7. a 8. třídy
     • Distanční výuka pro žáky 7. a 8. třídy

     • Vážení rodiče,

      všichni žáci 7. a 8.  třídy zůstávají ještě ve čtvrtek 18. 11. a v pátek 19. 11. na distanční výuce doma.

      Většina žáků zůstává doma z důvodu opětovně nařízené karantény KHS po dalším kontaktu s nakaženou osobou. Datum a podmínky ukončení opětovně nařízené karantény byste měli obdržet v nejbližších hodinách
      z hygieny.

      Ti žáci, kterým nebyla nařízena karanténa, zůstávají na distanční výuce z organizačních důvodů na základě rozhodnutí ředitele školy po jednání s hygienou.

      Online výuka bude probíhat v hodinách, u kterých mají žáci v rozvrhu hodin v systému EduPage ikonu kamery.

      Obědy pro tyto třídy jsou odhlášeny.

       

      Ing. Pavel Janek, ředitel školy

    • Informace pro rodiče
     • Informace pro rodiče

     • Vážení rodiče, 

      z důvodu nepříznivé epidemické situace se ruší kroužky, ve kterých se setkávají žáci z různých tříd.  Pokračují pouze kroužky s homogenním třídním složením tj. anglická konverzace pro 1. třídu, anglická konverzace pro 2. třídu, anglická konverzace pro 4. třídu a keramika pro 2. třídu.

      Do odvolání je zrušen školní klub pro žáky 2. stupně, netýká se žáků 4. a 5. třídy.

      Zároveň Vás prosíme, abyste do školy neposílali děti se známkami virového onemocnění:

      teplota, horečka, bolesti hlavy, svalů, kloubů, rýma, kašel, ztráta čichu a chuti. Učitele budou ráno sledovat zdravotní stav a v případě výše zmíněných obtíží Vás vyzvou k vyzvednutí dítěte.

      Prosíme, sledujte pravidelně školní web, situace se mění velmi rychle.

      Ing. Pavel Janek, ředitel školy

    • Distanční výuka
     • Distanční výuka

     • Vážení rodiče,

      všichni žáci níže uvedených tříd zůstávají ještě v pondělí 15. 11. a v úterý 16. 11. na distanční výuce doma.

      Většina žáků zůstává doma z důvodu karantény nařízené KHS. Datum a podmínky ukončení karantény jste obrželi zprávou z hygieny.

      Ti žáci, kterým nebyla karanténa nařízena, zůstávají na distanční výuce z organizačních důvodů na základě rozhodnutí ředitele školy.

      6. B třída

      7. třída

      8. třída

      9. třída

      Online výuka bude probíhat v hodinách, u kterých mají žáci v rozvrhu hodin v systému EduPage ikonu kamery.

      Obědy pro tyto třídy jsou odhlášeny.

      Přeji pěkný víkend.

       

      Miluše Goldová, ZŘŠ

       

       

       

    • Distanční výuka
     • Distanční výuka

     • Vážení rodiče, 

      z důvodu epidemické situace zůstávají ve čtvrtek 11. 11.  a v pátek 12. 11. z rozhodnutí krajské hygienické stanice a ředitele školy na distanční výuce VŠICHNI žáci níže uvedených tříd:

      žáci 4. třídy

      žáci 6. B třídy

      žáci 7. třídy

      žáci 8. třídy

      žáci 9. třídy

      Výuka bude probíhat online dle rozvrhu, který bude zaslán. Prosíme, abyste si odhlásili obědy ve školní jídelně.

      Děkujeme za spolupráci.

      Ing. Pavel Janek

    • Třídní schůzky online
     • Třídní schůzky online

     • Vážení rodiče,

      z důvodu epidemické situace proběhnou třídní schůzky online:

      v pondělí 15. 11. pro 1. stupeň

      1. třída v 15:30 

      2. třída v 16:00

      3. třída v 16:30 

      4. třída v 17:00 

      5. třída v 17:30 

      v úterý 16. 11. pro 2. stupeň

      6. A a 6. B v 15:30 

      7. třída v 16:00 

      8. třída v 16:30 

      9. třída v 17:00

      Bližší informace ohledně způsobu připojení obdržíte od třídních učitelů.

      Miluše Goldová, ZŘŠ

       

       

    • Návštěva z Taiwanu
     • Návštěva z Taiwanu

     • Fotogalerie

      Ve středu 3. listopadu  navštívila naši školu dívka z Taiwanu. Žáci se v hodinách angličtiny seznámili s Yi Ping, která jim připravila prezentaci a odpovídala na všetečné otázky. Byla to skvělá příležitost procvičit si znalosti angličtiny a seznámit se s jinou kulturou.

       

      Mgr. Karolína Marková

    • Jarmark naděje
     • Jarmark naděje

     • Plakát

      Z důvodu online třídních schůzek si místo rodičů mohou zakoupit výrobek děti. Přispějete tak na vzdělání adoptované dívce Ruth Nakato z Ugandy. Do projektu Adopce na dálku je naše škola zapojena od roku 2002. Nejprve jsme platili 7 let školné Palasikovi z Ugandy, který se díky nám naučil číst, psát a počítat. Od roku 2009 jsme platili vzdělávání dívce Shashikale z Indie.

      Od roku 2011 podporujeme dívku z Ugandy Ruth Nakato. Tato osmnáctiletá dívka chce být lékařkou. Na studium, školné, pomůcky a neodkladnou zdravotní péči jí přispějeme z peněz získaných prodejem výrobků žáků, které si připravili na Jarmark naděje. Potřebujeme minimálně 7000 Kč ročně. Celý projekt Adopce na dálku organizuje Arcidiecézní charita v Praze.

       

    • Modrý medvědí den
     • Modrý medvědí den

     • Fotogalerie

      V pondělí 25. října prožili prvňáčci projektový den společně s některými maminkami. Ty zahrály dětem divadlo o Marušce a třech medvědech. Po vydařené pohádce žáci seřadili své medvídky podle velikosti. V medvědích týmech pak pekli muffiny, moštovali jablka, vyráběli motýlky a soutěžili o nejlepší mumii. Děkuji všem maminkám za pomoc při projektovém dnu.

    • Cesta do minulosti
     • Cesta do minulosti

     • Fotogalerie

      V rámci environmentální výchovy byl pro  žáky 9. třídy připraven program Cesta do minulosti (s pomocí spolku Hájenka), který se odehrával pouze v lokalitě Štramberk. Provedl žáky geologickým vývojem Štramberského krasu, životem korálového útesu jurského moře ,nahlédli do obydlí člověka neandrtálského a také velmi intenzivně hledali zkameněliny.

    • Školní družina a školní klub - říjen
     • Školní družina a školní klub - říjen

     • Fotogalerie

      Říjnové téma se neslo v duchu naší školy, dopravní výchovy a dopravních prostředků. Děti školního klubu se pilně připravují na testy z dopravní výchovy, učí se poznávat značky, křižovatky i řešit situace na komunikacích. Proběhla také EKO přednáška na téma odpady - Zero Waste. Chystali jsme výrobky na Jarmark naděje. Tvořili z přírodnin, sbírali žaludy a kaštany. Navštívili jsme místa v naší škole, která nejsou běžně k vidění. Povídali jsme si o místě, kde bydlíme. Pěkný podzim přejí vychovatelky .

   • Kontakty

    • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
    • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
    • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
    • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
    • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
    • Školní družina: 730 573 976
    • ID datové schránky: i3taz98
    • IČ: 49 588 656
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje