• Zakončení školního roku
     • Zakončení školního roku

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      přiblížil se závěr tohoto velmi zvláštního školního roku.

      Ve středu 30. 6. proběhne od 8 hodin děkovná bohoslužba v chrámu sv. Bartoloměje. Prosíme, nezapomeňte na dodržování platných hygienických opatření - respirátory/roušky, desinfekce rukou a rozestupy.  Po bohoslužbě následuje rozdávání vysvědčení třídními učiteli v blízkosti kostela. Poté děti odcházejí domů.

      Obědy jsou v tento den odhlášeny.

      Zrušena je i školní družina.

      Přejeme pěkné prožití letních prázdnin, hodně sluníčka a pohodových dnů.

      Miluše Goldová, ZŘŠ

    • Zdislavin les
     • Zdislavin les

     • Fotogalerie

      Video

      Minulý rok uběhlo 800 let od narození patronky naší školy. A protože loni jsme kvůli pandemii toto krásné výročí oslavit nemohli, učinili jsme tak letos ve čtvrtek 24.6. při sportovní dni. Na jednotlivých stanovištích jsme v týmech plnili úkoly a poznávali při nich sv. Zdislavu jako maminku, ošetřovatelku, hradní paní i světici. Počasí nám přálo, nálada byla pohodová, byl to povedený den! 

    • Ocenění vyznamenaných žáků 9. ročníku
     • Ocenění vyznamenaných žáků 9. ročníku

     • Dne 23. června 2021 ve 14 hodin v Ringhofferově vile se uskutečnilo slavnostní setkání zástupců města Kopřivnice s žáky devátých ročníků, kteří ukončili základní školu s vyznamenáním. Z naší školy bylo oceněno 14 žáků z devátého ročníku. Všem žákům moc blahopřejeme ke krásným studijním výsledkům. 

      Mgr. Kamila Neuwerthová

    • Projekt k poctě padlým v 1. sv. válce
     • Projekt k poctě padlým v 1. sv. válce

     • Fotogalerie

      Na konci školního roku dostali osmáci úkol v rámci terénní historie. Cílem projektu bylo zmapovat pomníky věnované padlým Čechoslovákům v 1 sv. válce ve vybraných obcích na Kopřivnicku.

      Žáci měli prostřednictvím tohoto projektu nejen doplnit hloubku svých dějepisných znalostí, ale také budovat vztah ke svému okolí a k vlastní obci, rozvíjet vlastenectví a v neposlední řadě aplikovat zeměpisné dovednosti - pracovat se GPS souřadnicemi.

      Výsledek, věřím, stojí za shlédnutí, ostatně posuďte sami ve fotogalerii.

      Mgr. Bc. Michal Jiřík

    • Biomy v krabici
     • Biomy v krabici

     • Fotogalerie

      Žáci 6. třídy vytvořili v rámci projektové výuky zeměpisu pozoruhodné dílo. Nahlédněte do přírodních krajin světa tak, jak si je šesťáci představují, seznamte se s jejich "biomy v krabici".

      Mgr. Bc. Michal Jiřík

    • Není dobře člověku samotnému 2
     • Není dobře člověku samotnému 2

     • Fotogalerie

      Být nejmenším a nejmladším ve škole není lehké, a proto už v září tohoto školního roku si našli prvňáci v deváté třídě své “patrony”.  Tento školní rok je však velmi brzy rozdělil. Partnerství však neusnulo. V rámci distanční výuky v hodinách českého jazyka napsali deváťáci pro své kamarády pohádky. A to ne ledajaké: např. O černé roušce, O lístečku, který padal, ale nespadl, podle toho, co si prvňáci přáli.  Pod školním vánočním stromečkem prvňáci našli originální obálky s pohádkami, které jsme si pak společně četli ve třídě. Koncem školního roku se nám podařilo partnerství potvrdit. Se společně svázanýma nohama jsme putovali na oblíbené místo prvňáků “mezi domy”. Následovala hra na schovávanou, společné obdarování a přání do dalších školních dní. A na závěr se prvňáci hrdě nesli na zádech svého velkého patrona. Díky za společně strávené chvilky.

    • Závěrečné práce žáků 9. ročníku - 2020/2021
     • Závěrečné práce žáků 9. ročníku - 2020/2021

     • Fotogalerie

      V pondělí 21. června a ve středu 23. června odpoledne se ve 2. patře školy sešli žáci 9. roč. a jejich učitelé k ústním prezentacím závěrečných prací. Napětí by se dalo krájet, nervozita se nedala přehlédnout, vše však vyvažovalo slavnostní oblečení účastníků. Žáci 9. ročníku prokazovali při ústních prezentacích, jak zvládli základní školní dovednosti a propojili tím písemnou a ústní část svých závěrečných prací.

      Témata byla jako každoročně velmi rozmanitá. Žáci nejen sebe navzájem, ale mnohdy i učitele obohatili o zajímavé poznatky. Nejčastěji zpracovávali témata svých zájmů - sportovní aktivity, hru na hudební nástroj, chov zvířat, ale také počítače, knihy, životní styl apod. Na závěr obdrželi žáci osvědčení. Mnozí uspěli s vyznamenáním, protože všechny části své závěrečné práce zvládli na výbornou. Blahopřejeme.

      Mgr. Renata Kopecká

    • Družina a klub v červnu
     • Družina a klub v červnu

     • Fotogalerie

      Poslední měsíc byl věnován Americe. Že USA není totéž co Amerika a že Kanada patří pod nadvládu Velké Británii, že brambory, popcorn, coca-cola a Mickey Mouse pocházejí z Ameriky a mnoho dalších zajímavostí se děti dozvěděly v rámci tématu "Amerikou křížem krážem". Proběhla přednáška o ekologii, vodě, potravinách. Děti ze 3. třídy si připravily loutkové divadlo pro ostatní oddělení. Stavěly se mrakodrapy, vyráběly indiánské doplňky. Procházky venku byly spojeny se spoustou zajímavých poznávacích aktivit.

      Krásné prázdniny přejí vaše vychovatelky

    • Bezpečnost dětí o letních prázdninách
     • Bezpečnost dětí o letních prázdninách

     • V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj obvyklý denní režim, na který jsme zvyklí po zbývající rok. Více cestujeme, vyrážíme na dovolené, posíláme děti na tábor. V tomto období, stejně jako po celý rok, bychom neměli zapomínat na bezpečí našich dětí. V následujícím textu připomeneme několik rad, jak dostatečně dbát na zajištění dohledu nad dětmi.

       

      Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas

      • Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se může samo pohybovat a kam jít nesmí.
      • Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.
      • Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po příchodu zamykat dveře a neotvírat nikomu, kdo na ně bude zvonit.
      • Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo přijde na návštěvu.
      • Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy doma.
      • Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, i kdyby je lákali na nabídku sladkostí, nebo podívat se třeba na štěňátko.
      • Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru klíče od domu nebo mobilní telefony při venkovních hrách.

      Bezpečné sportování a koupání

      • Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní ochranné pomůcky při sportování.
      • Při jízdě na jízdním kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových bruslích je nezbytné užití helmy, chráničů loktů, zápěstí a kolen.
      • Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu v silničním provozu a používání reflexních prvků pro lepší viditelnost.
      • Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy nenechávejte děti bez dozoru.
      • Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné, nekoupaly se v nebezpečných místech, jako jsou jezy, splavy, hráze.
      • V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody a členitost dna, zdůraznit, aby do vody neskákaly.
      • Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do vody příliš rozehřáté, zejména pokud je voda příliš studená.
      • Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze břehu – hodit větev, klacek, lano. Neskákat bezhlavě pro tonoucího, mohl by zachránce stáhnout pod hladinu. Přivolat záchrannou službu.

      Čas strávený u počítače

      • Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním telefonem mohou strávit. Pokud je to možné, plánujte dětem venkovní pohybové aktivity.
      • Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na internetu, mohou využít různých mobilních aplikací a s jejich pomocí blokovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu dítěte na mapě.
      • Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě.
      • V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
      • Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se na internetu dozví. Je důležité vyhledávat ověřená fakta.
      • Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie a videa, také že nemá odpovídat na neslušné, vulgární nebo hrubé e-maily nebo vzkazy.
      • Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se pohybují či zda s rodiči odjíždí na dovolenou.

       

      Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje                                                                                       

      nprap. Bc. Marika Jeličová                                                                                                                            

      vrchní inspektor oddělení prevence

      24. června 2021

    • Orientační dny IX. třídy
     • Orientační dny IX. třídy

     • Fotogalerie

      Po distanční výuce a syndromu brlohu mohla ve dnech 14.-16. 6. 2021 konečně vyrazit 9.třída na ORIENTAČNÍ DNY do Staré vsi nad Ondřejnicí. Na začátku se někteří žáci  divili, že vlaky ještě existují a tak se radovali z dětské jízdenky. Poté mohlo začít nádherné dobrodružství   plné týmové spolupráce, myšlenkových map, brainstormingu, poznáváni vlastního JÁ, vztahových záležitostí, her a hlavně katacheze na téma KDO JSEM BYL, KDO JSEM, KDO BUDU. Všichňi jsme si to náramně užili.

      Třídní učitelka Mgr. Kamila Neuwerthová

    • Jerusalema v TV Noe
     • Jerusalema v TV Noe

     • Před dvěma týdny celá škola tančila Jerusalemu u Ringhofferovy vily. Pořízený videozáznam těší od pátku diváky kabelové televize v Kopřivnici, získává sledovanost na youtube kanálu a ve středu 23. června bude mít premiéru na TV NOE v pořadu Živě s Noe, který začíná v 18:00 hod.

      Pokud chcete sledovat živé vysílání TV NOE přes internet, použijte následující odkaz: https://www.tvnoe.cz/live

    • Stavební práce pokračují
     • Stavební práce pokračují

     • Fotogalerie

      Od 15. března se k nepoznání proměnil prostor suterénu naší školy. Stavební firma provedla hydroizolaci obvodového zdiva a přetvořila část nevyužívaných prostor pro novou školní dílnu a polytechnickou učebnu se zázemím. Tyto prostory jsou přístupné prostřednictvím již dříve zbudovaného výtahu. Nabízíme malou fotogalerii ze staveniště.

    • Výlet 5. A
     • Výlet 5. A

     • Fotogalerie

      Ve čtvrtek 17. 6. se žáci 5. A vydali na dobrodružnou cestu do Štramberka. Na první zastávce u studánky se v horkém dni zchladili při přenášení vody, vystoupali na vrchol Bílé hory a následně seběhli k zahradě, na které  čekal oslík, připravený všechny děti svést. Cílem výletu byla farní zahrada, kde se opékalo, sportovalo a soutěžilo. 

    • Výlet 5. B
     • Výlet 5. B

     • Fotogalerie

      Nemusíme cestovat daleko, abychom si to užili. To platí pro 5.B, která se 18. 6. 2021 vydala na farní zahradu ve Štramberku. Fotbal, opékání, tombola a nakonec jízdy na koních. Krásných společných zážitků bylo dost.

    • Barevné dny ve škole
     • Barevné dny ve škole

     • Plakát

      Dříve než nám začnou prázdniny, tak se ještě na tři dny ve škole proměníme do různých barev. Každý den bude trochu jiný, ale zato my se budeme více podobat. Prohledáme svoje šatníky, protože každý chceme získat co nejvíce bodů. A jaké dny na nás čekají? Dozvíte se to z plakátku. Vítěznou třídu čeká odměna!

    • Pohádkovým poodřím
     • Pohádkovým poodřím

     • Fotogalerie

      V pondělí 14. června byl krásný slunečný den stvořený pro výlety. A tak jsme jeli. Prvňáci a druháci se vydali do Bartošovic. Nejdříve jsme poznávali faunu v Záchranné stanici. Povídání i ukázky živých zvířat byly velmi působivé. Poté jsme se proběhli v zámeckém parku, poskládali vílu Rusalku a objali platan lásky, nejmohutnější v České republice.

      Cílem cesty byl mlýn u bartošovického rybníka. Dokonce jsme našli i hadí kůži a z posledních poledních sil šlapali zpět k autobusu. Byl to hezký den.

    • Koncert Pavla Helana a orchestru NOTA ZUŠ
     • Koncert Pavla Helana a orchestru NOTA ZUŠ

     • Plakát

      Dovolujeme si Vás pozvat na koncert Pavla Helana a orchestru NOTA ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice, a to v pátek 18. 6. v 18:00 v sadu dr. Edvarda Beneše. Původně na tomto koncertě měl zpívat i sbor Základní školy svaté Zdislavy, bohužel z důvodu uzavření škol nebylo možno tento koncert připravit. 

      Podrobnosti o konání koncertu se dočtete na přiložené pozvánce.

      Věříme, že po dlouhé době bez kulturních akcí se bude jednat o nevšední zážitek.

    • Církevní školy v době pandemie
     • Církevní školy v době pandemie

     • Vážení rodiče,

      v jarních měsících se naše škola zapojila do dotazníkového šetření České biskupské konference zaměřeného na výuku v církevních školách v době pandemie. V minulých dnech byly prezentovány první výstupy.

      Přinášíme Vám odkaz na tyto první výstupy:

      Odkaz zde.

      A ještě odkaz na podrobnější prezentaci:

      Prezentace zde.

      Výstupy z dotazníku se dále zpracovávají a komplexně budou prezentovány na podzim.

      Jsme rádi, že církevní školy obstály dobře v nelehké době pandemie. Velké poděkování patří i Vám rodičům za podporu dětí při distanční výuce. Bez Vás bychom to nezvládli. Děkujeme.

      Ing. Pavel Janek, ředitel školy

    • Bezlepkové obědy
     • Bezlepkové obědy

     • Leták

      V Kopřivnici se podařilo zabezpečit bezlepkové obědy pro žáky základních škol. Žáci, kterých se bezlepkové stravování týká, musí doložit lékařské vyjádření a k odběru obědů se přihlásit v jídelně ZŠ 17. listopadu do 30. června 2021 u vedoucího jídelny Tomáše Polívky na e-mailu jídelna@zskop17.cz. Obědy přihlášeným žákům budou dováženy v termonosičích na základní školy, které navštěvují. Cena obědů bude podle vyjádření paní ředitelky malinko vyšší, protože bezlepkové potraviny jsou výrazně dražší, ale částka by neměla překročit navýšení o tři koruny na oběd.

    • Už zase spolu!
     • Už zase spolu!

     • Video ZDE

      Na začátku byla myšlenka „pojďme si zatančit

      Pak jsme přidali pojďme si zatančit Jeruzalemu – globální hit lockdownu. Postupně se na chodbách přidávali všichni žáci a učitelé i správní zaměstnanci a nakonec tančila celá škola. 

      Kde tančit a vejít se, aby tam bylo i hezky? Prostranství před Ringhofferovou vilou ožilo ve čtvrtek 3. června tančícími postavami v národních barvách. Na konci tohoto náročného školního roku jsme prožívali radost ze společného díla v krásném prostředí.

  • Kontakty

   • Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
   • Štefánikova 117/29, 742 21 Kopřivnice Czech Republic
   • Sekretariát: 731 175 657, 556 821 457 Ing. Ludmila Havlásková, ředitel školy Ing. Pavel Janek, zástupce Ing. Mgr. Miluše Goldová
   • Sborovna 1. stupeň: 739 002 739
   • Sborovna 2. stupeň: 731 604 032
   • Školní družina: 730 573 976
   • ID datové schránky: i3taz98
   • IČ: 49 588 656
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje